Skip to main content

Ali moji rezultati testov z vprašanji izbirnega tipa veljajo tudi za druge izbirne postopke?

Rezultati testov v okviru javnega natečaja se lahko upoštevajo le v zadevnem natečaju, ne pa tudi v drugih natečajih ali izbirnih postopkih CAST/P. Izjema: pod določenimi pogoji lahko rezultati testov v izbirnem postopku CAST/P veljajo tudi v okviru drugih izbirnih postopkov CAST/P.