Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Drugo

  • Občasni uslužbenci

Občasne uslužbence zaposlijo zaposlitvene agencije za začasno opravljanje nalog v institucijah EU. Občasni uslužbenci niso uslužbenci EU.

Opravljajo najrazličnejše ročne, tehnične in druge specifične naloge.

Agencije v Bruslju

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruselj
Telefon: +32 2 643 4790
E-naslov: inhouse_1230@randstad.be
Spletišče: www.randstad.be

Start People
Rue Royal, 153
1210 Bruselj
Telefon: +32 2 212 1920
E-naslov: eu@startpeople.be

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruselj
Telefon: +32 2 513 14 14
E-naslov: publicsector@daoust.be
Spletišče: www.daoust.be

 

Agencije v Luksemburgu

Randstad
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luksemburg

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luksemburg

 

  • Strokovnjaki EU

Strokovnjaki z dobrim poznavanjem določenega področja politik EU se lahko vpišejo v podatkovno zbirko strokovnjakov, ki jo vodi institucija ali agencija EU.

S tako registriranimi strokovnjaki se lahko po potrebi sklenejo pogodbe za opravljanje določenih nalog.

Več o tem, kako lahko postanete strokovnjak Evropske komisije.

Dodatne informacije so vam na voljo na straneh Službe Skupnosti za informacije o raziskavah in razvoju (CORDIS).

 

  • Parlamentarni pomočniki

Parlamentarni pomočniki delajo neposredno s poslanci Evropskega parlamenta in jim z opravljanjem številnih nalog pomagajo pri delu. Delovna mesta so v Bruslju, Strasbourgu ali Luxembourgu.

Več informacij je na voljo na spletišču Evropskega parlamenta.

Informacije o postopkih zaposlovanja lahko najdete na spletiščih političnih skupin Evropskega parlamenta.

 

  • Zunanji prevajalci in tolmači

Prevajalci in tolmači lahko za institucije EU delajo tudi kot zunanji sodelavci.

Če želite prevajati za institucije EU kot zunanji sodelavec ali sodelavka:

  • če želite sodelovati z Evropsko komisijo, spremljajte objave javnih razpisov,
  • če želite sodelovati s Sodiščem EU, spremljajte obvestila o javnih naročilih.

Če želite kot zunanji sodelavec ali sodelavka tolmačiti za Evropsko komisijo, Evropski parlament ali Sodišče EU, vam je več informacij na voljo na spletni strani Tolmačenje za Evropo.

 

  • Vzdrževalci in osebje v menzah

Osebje v menzah institucij in vzdrževalci so zaposleni pri zunanjih izvajalcih.

Pri tem gre za podjetja, s katerimi institucije EU v okviru odprtega postopka javnega naročanja sklenejo pogodbo o opravljanju storitev.

Več informacij je na voljo na spletni strani o financiranju in javnih naročilih.