Skip to main content
Logotip Evropske komisije

(ACER) Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev

Agencija dopolnjuje in koordinira delo nacionalnih regulatorjev na ravni EU. Njena naloga je dokončanje enotnega energetskega trga EU za električno energijo in zemeljski plin

Location
Ljubljana (Slovenija)