Skip to main content
Logotip Evropske komisije

(CPVO) Urad Skupnosti za rastlinske sorte

Ta agencija Evropske unije vodi sistem žlahtniteljskih pravic za vse države članice EU.

Location
Angers (Francija)