Skip to main content
Logotip Evropske komisije

(ECHA) Evropska agencija za kemikalije

Agencija je gonilna sila regulatorjev pri uveljavljanju pionirske zakonodaje EU o kemikalijah, ki varuje zdravje ljudi in okolje ter spodbuja inovativnost in konkurenčnost. Podjetjem pomaga izpolnjevati predpise, spodbuja varno rabo kemikalij, daje informacije o kemikalijah in ukrepa pri kemikalijah, ki vzbujajo pomisleke.

Location
Helsinki (Finska)