Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Institucije EU

Institucije EU so v središču sistema EU. Ustanovile so jih vlade držav članic, da bi jim pomagale pri uresničevanju ciljev iz ustanovnih pogodb in so ključni organi odločanja Evropske unije.

Urad EPSO izbira kandidate za naslednje institucije EU: Evropski parlament, Evropski svet, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Sodišče Evropske unije, Evropsko računsko sodišče, Evropska služba za zunanje delovanje, Evropski ekonomsko-socialni odbor, Evropski odbor regij, Evropski varuh človekovih pravic in Evropski nadzornik za varstvo podatkov.

Location
Bruselj (Belgija)
Luxembourg (Luksemburg)