Skip to main content
Logotip Evropske komisije

(EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice

Agencija je začela delovati decembra 2012 in opravlja naloge operativnega upravljanja za SIS II, VIS in EURODAC. Glavna operativna naloga je zagotoviti 24-urno delovanje teh sistemov vsak dan v tednu.

Location
Talin (Estonija)