Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)

Vesolje vpliva na naše življenje, delo in igro. Agencija Evropske unije za vesoljski program je odgovorna za izvajanje vesoljskega programa EU ter zagotavljanje zanesljivih in varnih z vesoljem povezanih storitev, da bi čim bolj povečala družbenogospodarske koristi za evropsko družbo in podjetja. Agencija spodbuja razvoj inovativnih in konkurenčnih sektorjev višje in nižje v verigi ter sodelovanje celotne vesoljske skupnosti EU, s čimer krepi rast evropskega gospodarstva, ki temelji na inovacijah, ter prispeva k varnosti državljanov EU, Unije in njenih držav članic, hkrati pa krepi strateško avtonomijo EU.

Location
Praga (Češka)