Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Skupno podjetje za svetovno zdravje EDCTP3

Skupno podjetje za svetovno zdravje EDCTP3 je javno-zasebno partnerstvo med Evropsko unijo in združenjem EDCTP, ki združuje več evropskih in afriških držav. Skupno podjetje za svetovno zdravje EDCTP3 je naslednik programov partnerstva evropskih držav in držav v razvoju na področju kliničnega preskušanja (EDCTP). To partnerstvo je namenjeno pospešitvi kliničnega razvoja novih ali izboljšanih zdravstvenih tehnologij za prepoznavanje, zdravljenje in preprečevanje nalezljivih bolezni, povezanih z revščino, in zapostavljenih nalezljivih bolezni, vključno s ponovno porajajočimi se nalezljivimi boleznimi. Svetovno zdravje EDCTP3 financira tudi dejavnosti za krepitev raziskovalnih zmogljivosti v Afriki, podpiranje poklicnih poti raziskovalcev in krepitev nacionalnih zdravstvenih raziskovalnih sistemov.

Skupno podjetje za svetovno zdravje EDCTP3 je ustanovljeno do konca leta 2031 in ima proračun v višini 1,6 milijarde evrov.

Location
Bruselj (Belgija)