Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Zaključeni izbirni postopki

Na tej strani so na voljo informacije o zaključenih izbirnih postopkih, ki so bili objavljeni od aprila 2016 dalje

Informacije o izbirnih postopkih, ki so bili objavljeni pred aprilom 2016, boste našli na tej strani

Naziv delovnega mesta Referenca
Pravniki lingvisti za švedski jezik (SV) EPSO/AD/337/16
Pravniki lingvisti za malteški jezik (MT) EPSO/AD/336/16
Pravniki lingvisti za litovski jezik (LT) EPSO/AD/335/16
Pravniki lingvisti za italijanski jezik (IT) EPSO/AD/334/16
Pravniki lingvisti za grški jezik (EL) EPSO/AD/333/16
Pravniki lingvisti za španski jezik (ES) EPSO/AD/332/16
Upravni uslužbenci – Varnost IKT EPSO/AD/331/16 - 4
Prevajalci za litovski jezik EPSO/AD/328/16 - LT
Prevajalci za irski jezik EPSO/AD/326/16 - GA
Prevajalci za danski jezik EPSO/AD/325/16 - DA
Preiskovalci: carina in trgovina, tobak in ponarejeno blago EPSO/AD/323/16
Preiskovalci: odhodki EU, boj proti korupciji EPSO/AD/323/16
Upravni uslužbenci za revizijo EPSO/AD/322/16 - AD7
Jedrski inšpektorji EPSO/AST/149/21
Strokovno-tehnični uslužbenci na področju varnosti informacij in dokumentov EPSO/AST/147/19 - 3
Strokovno-tehnični uslužbenci za tehnično varnost EPSO/AST/147/19 - 2
Strokovno-tehnični uslužbenci za varnost EPSO/AST/147/19 - 1
Strokovno-tehnični uslužbenci na področju arhivistike/vodenja evidenc EPSO/AST/145/18
Konferenčni operaterji EPSO/AST-SC/09/19
Parlamentarno pomožno osebje EPSO/AST-SC/08/19 - SC 2
Parlamentarno pomožno osebje EPSO/AST-SC/08/19 - SC 1
Oboroženi varnostniki in stražarji EPSO/AST-SC/07/18 - SC 2
Oboroženi varnostniki in stražarji EPSO/AST-SC/07/18 - SC 1
Upravni uslužbenci in uslužbenke na področju trajnostnega kmetijstva in razvoja podeželja EPSO/AD/389/21
Pravniki lingvisti za irski jezik (GA) EPSO/AD/386/21
Upravni uslužbenci na področju evropskega prava EPSO/AD/381/20
Upravni uslužbenci na področju mednarodnega sodelovanja in upravljanja pomoči za države nečlanice EU EPSO/AD/380/19 - AD9
Upravni uslužbenci na področju mednarodnega sodelovanja in upravljanja pomoči za države nečlanice EU EPSO/AD/380/19 - AD7
Pravniki lingvisti za hrvaški jezik (HR) EPSO/AD/378/20
Pravniki lingvisti za danski jezik (DA) EPSO/AD/375/20
Upravni uslužbenci na področju zaščite eurokovancev pred ponarejanjem EPSO/AD/374/19 - 5
Upravni uslužbenci na področju finančnih pravil, ki se uporabljajo za proračun EU EPSO/AD/374/19 - 4
Upravni uslužbenci na področju prava ekonomske in monetarne unije EPSO/AD/374/19 - 3
Upravni uslužbenci na področju finančnega prava EPSO/AD/374/19 - 2
Upravni uslužbenci na področju konkurenčnega prava EPSO/AD/374/19 - 1
Upravni uslužbenci diplomanti EPSO/AD/373/19
Upravni uslužbenci za revizijo EPSO/AD/372/19 - AD 7
Upravni uslužbenci za revizijo EPSO/AD/372/19 - AD 5
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – jedrske raziskave in razgradnja EPSO/AD/371/19 - 6
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – upravljanje znanstvenega znanja in znanstveno komuniciranje EPSO/AD/371/19 - 5
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – razvoj vesoljskih in telekomunikacijskih aplikacij ter aplikacij za daljinsko zaznavanje EPSO/AD/371/19 - 4
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – modeliranje za politiko EPSO/AD/371/19 - 3
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – aplikacije za podatkovno znanost EPSO/AD/371/19 - 2
Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – kvantitativna in kvalitativna ocena učinka/vrednotenje politike EPSO/AD/371/19 - 1
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Poljsko (PL) pravo EPSO/AD/370/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Poljsko (PL) pravo EPSO/AD/370/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Latvijsko (LV) pravo EPSO/AD/369/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Latvijsko (LV) pravo EPSO/AD/369/19 - AD5
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Italijansko (IT) pravo EPSO/AD/368/19 - AD7
Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Italijansko (IT) pravo EPSO/AD/368/19 - AD5