Skip to main content

V teku

Tu so na voljo posodobljene informacije (časovni razpored, povezani dokumenti itd.) o tekočih izbirnih postopkih urada EPSO. 

Naziv delovnega mesta Referenca
Pedagoški psihologi (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/20/2018
Korektorji (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/21/2019
Prevajalci (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/22/2019
Upravljanje stavb (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/23/2022, EPSO/CAST/P/24/2022, EPSO/CAST/P/25/2022
Finance (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Komuniciranje (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/10/2017, EPSO/CAST/P/11/2017
Politične zadeve/politike EU (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Pravo (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017
Informacijska in komunikacijska tehnologija (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017
Fizični in upravno-administrativni podporni delavci (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/18/2017
Osebje za vzgojo in varstvo otrok (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/19/2018
Vodenje projektov/programov (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Administracija / Človeški viri (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/9/2017
Tajniki/referenti (CAST Permanent) EPSO/CAST/P/6/2017
Upravni uslužbenci na področju obrambne industrije EPSO/AD/400/22 - 1 (AD7)
Strokovnjaki s področja obrambne industrije EPSO/AD/400/22 - 1 (AD9)
Upravni uslužbenci na področju vesolja EPSO/AD/400/22 - 2 (AD7)
Strokovnjaki s področja vesolja EPSO/AD/400/22 - 2 (AD9)
Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci – estonščina (ET) EPSO/AST/152/22 - ET
Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci – hrvaščina (HR) EPSO/AST/152/22 - HR
jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci – italijanščina (IT) EPSO/AST/152/22 - IT
Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci – nizozemščina (NL) EPSO/AST/152/22 - NL
Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci – poljščina (PL) EPSO/AST/152/22 - PL
Jezikovni strokovno-tehnični uslužbenci – portugalščina (PT) EPSO/AST/152/22 - PT
Upravni uslužbenci za revizijo EPSO/AD/399/22
Upravni uslužbenci – infrastruktura IKT, računalništvo v oblaku, omrežja in vmesna programska oprema EPSO/AD/398/22 - 1
Upravni uslužbenci – Digitalno delovno mesto, avtomatizacija pisarniškega poslovanja in mobilno računalništvo EPSO/AD/398/22 - 2
Upravni uslužbenci – upravljanje IT in podatkov, upravljanje programov/portfeljev in projektov, oddelek za vodenje projektov, poslovna arhitektura in poslovno-informacijska arhitektura EPSO/AD/398/22 - 3
Upravni uslužbenci – zasnova, razvoj/konfiguracija, testiranje, delovanje in vzdrževanje aplikacij IT in standardnih rešitev; upravljanje podatkov, analiza podatkov in umetna inteligenca EPSO/AD/398/22 - 4
Upravni uslužbenci – Varnost IKT EPSO/AD/398/22 - 5
Strokovno-tehnični uslužbenci – infrastruktura IKT, računalništvo v oblaku, omrežja in vmesna programska oprema EPSO/AST/151/22 - 1
Strokovno-tehnični uslužbenci – Digitalno delovno mesto, avtomatizacija pisarniškega poslovanja in mobilno računalništvo EPSO/AST/151/22 - 2
Strokovno-tehnični uslužbenci – razvoj/konfiguracija, testiranje, delovanje in vzdrževanje aplikacij IT in standardnih rešitev; upravljanje podatkov, analiza podatkov in umetna inteligenca EPSO/AST/151/22 - 3
Strokovno-tehnični uslužbenci – Varnost IKT EPSO/AST/151/22 - 4
Pravniki lingvisti za irski jezik (GA) EPSO/AD/396/21
Upravni uslužbenci na področju pomorskih zadev in ribištva EPSO/AD/397/21
Preiskovalci – Preiskave in operacije za boj proti goljufijam na področju odhodkov EU in boja proti korupciji EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)
Strokovnjaki – Preiskave in operacije za boj proti goljufijam na področju odhodkov EU in boja proti korupciji EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 9)
Preiskovalci – Preiskave in operacije za boj proti goljufijam na področju carine in trgovine, tobaka in ponarejenega blaga EPSO/AD/394/21 - 2 (AD 7)