Skip to main content

Uradnik za notranjo kontrolo

Domain(s)
Informacijska tehnologija
Referenca
COM/2022/1607
Deadline
15/07/2022- 12:00
Lokacija/-e: 
Bruselj (Belgija)

Stopnja: 
AST 3

Institucija/Agencija
Vrsta pogodbe