Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Finance (CAST Permanent) Ekonomija, finance in statistika FG II, FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Pedagoški psihologi (CAST Permanent) Podporno osebje FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Politične zadeve/politike EU (CAST Permanent) Evropska javna uprava FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Tajniki/referenti (CAST Permanent) Podporno osebje FG II Institucije EU N/A no deadline for application
Fizični in upravno-administrativni podporni delavci (CAST Permanent) Podporno osebje FG I Institucije EU N/A no deadline for application
Informacijska in komunikacijska tehnologija (CAST Permanent) Informacijska tehnologija FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Korektorji (CAST Permanent) Jeziki FG III Institucije EU N/A no deadline for application
Komuniciranje (CAST Permanent) Komuniciranje FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Vodenje projektov/programov (CAST Permanent) Evropska javna uprava FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Osebje za vzgojo in varstvo otrok (CAST Permanent) Podporno osebje FG II Institucije EU N/A no deadline for application
Upravljanje stavb (CAST Permanent) Evropska javna uprava FG II, FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Pravo (CAST Permanent) Pravo FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Administracija / Človeški viri (CAST Permanent) Človeški viri FG II, FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Prevajalci (CAST Permanent) Jeziki FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Job vacancies
Stalni funkcionar
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Direktor Evropska javna uprava AD 14 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Tajnik/referent Podporno osebje AST-SC 1, AST-SC 3 Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije Bruselj (Belgija)
Poslovni analitik (m/ž) Ekonomija, finance in statistika AD 6, AD 9 Evropski parlament Luxembourg (Luksemburg)
Uslužbenec za človeške vire Človeški viri AST 1, AST 2, AST 3, AST 4, AST 5, AST 6, AST 7, AST 8, AST 9 (EEA) Evropska agencija za okolje København (Danska)
Namestnik generalnega direktorja Evropska javna uprava AD 15 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Pogodbeni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Evropska javna uprava FG III (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija)
Strokovnjak za finance (M/Ž) Ekonomija, finance in statistika FG III (EIOPA) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine Frankfurt (Nemčija)
Uradnik za storitve IT Informacijska tehnologija FG IV Evropska služba za zunanje delovanje Bruselj (Belgija)
Pogodbeni uslužbenci Podporno osebje N/A Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Pooblaščena oseba za podatke Ekonomija, finance in statistika FG IV (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija)
Projektni referent Podporno osebje FG IV (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo Budimpešta (Madžarska)
Finančni referent Ekonomija, finance in statistika FG III (Eurojust) Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah Haag (Nizozemska)
Pravni svetovalec v razredu Pravo FG IV Evropska služba za zunanje delovanje Bruselj (Belgija)
Svetovalec za finančni inženiring Ekonomija, finance in statistika FG IV Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
Oddelek - Projektna podpora Evropska javna uprava FG III Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Oddelek - Projektna podpora Evropska javna uprava FG III Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Svetovalec/svetovalka za projekt Evropska javna uprava FG IV Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
PRAVNIK Pravo FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Svetovalec za poslovno inteligenco Informacijska tehnologija FG IV Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
Uradnik za finance in pogodbe Ekonomija, finance in statistika FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
finančnega uradnika Ekonomija, finance in statistika FG IV (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Podporno osebje FG III (EEA) Evropska agencija za okolje København (Danska)
Operater GSMC Evropska javna uprava FG IV Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Pariz (Francija)
Višji uradnik Ekonomija, finance in statistika N/A Evropska investicijska banka (EIB) Luxembourg (Luksemburg)
Višji agent - projektno vodenje Evropska javna uprava FG IV Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Uradnik za finance (m/ž) Ekonomija, finance in statistika FG IV (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo Budimpešta (Madžarska)
Strokovnjak za pridobivanje talentov (M/Ž) Človeški viri FG IV (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
Upravni referent/upravna referentka – finance Ekonomija, finance in statistika FG III (EIGE) Evropski inštitut za enakost spolov Vilna (Litva)
Svetovalec/svetovalka za projekt/Znanstveni delavec Znanost in raziskave FG IV (ERCEA) Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta Bruselj (Belgija)
Vodja programa Evropska javna uprava FG IV Evropska komisija Nikozija (Ciper) no deadline for application
Raziskovalec/raziskovalka Znanost in raziskave FG IV Joint Research Centre Bruselj (Belgija), Geel (Belgija), Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španija) no deadline for application
Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Višji strokovnjak – kakovost podatkov in skladnost Evropska javna uprava AD 7 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Uradnik za storitve IT Informacijska tehnologija AD 7 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Vodje enote Revizija, Ekonomija, finance in statistika, Človeški viri AD 10 (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu Bilbao (Španija)
Vodje enote Revizija, Ekonomija, finance in statistika, Človeški viri AD 10 (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu Bilbao (Španija)
Vodje enote Revizija, Ekonomija, finance in statistika, Človeški viri AD 10 (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu Bilbao (Španija)

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Naziv delovnega mesta: Administracija / Človeški viri (CAST Permanent)
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Upravljanje stavb (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Korektorji (CAST Permanent)
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Tajniki/referenti (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Prevajalci (CAST Permanent)
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Vodenje projektov/programov (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Informacijska in komunikacijska tehnologija (CAST Permanent)
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Finance (CAST Permanent)
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Pravo (CAST Permanent)
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Fizični in upravno-administrativni podporni delavci (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Politične zadeve/politike EU (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Osebje za vzgojo in varstvo otrok (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Komuniciranje (CAST Permanent)
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Pedagoški psihologi (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Job vacancies

Stalni funkcionar

Naziv delovnega mesta: Tajnik/referent
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uslužbenec za človeške vire
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: (EEA) Evropska agencija za okolje
Lokacija/-e: København (Danska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Namestnik generalnega direktorja
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Direktor
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Poslovni analitik (m/ž)
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Evropski parlament
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:

Pogodbeni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Višji agent - projektno vodenje
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji uradnik
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Evropska investicijska banka (EIB)
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Svetovalec/svetovalka za projekt/Znanstveni delavec
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (ERCEA) Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Oddelek - Projektna podpora
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Svetovalec/svetovalka za projekt
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Finančni referent
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (Eurojust) Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Operater GSMC
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravni referent/upravna referentka – finance
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (EIGE) Evropski inštitut za enakost spolov
Lokacija/-e: Vilna (Litva)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni referent
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Lokacija/-e: Budimpešta (Madžarska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Raziskovalec/raziskovalka
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Joint Research Centre
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Geel (Belgija), Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Vodja programa
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Nikozija (Ciper)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Strokovnjak za pridobivanje talentov (M/Ž)
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: (EBA) Evropski bančni organ
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: (EEA) Evropska agencija za okolje
Lokacija/-e: København (Danska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: finančnega uradnika
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za finance in pogodbe
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pogodbeni uslužbenci
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Svetovalec za poslovno inteligenco
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Svetovalec za finančni inženiring
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: PRAVNIK
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pravni svetovalec v razredu
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropska služba za zunanje delovanje
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pooblaščena oseba za podatke
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovnjak za finance (M/Ž)
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (EIOPA) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
Lokacija/-e: Frankfurt (Nemčija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za finance (m/ž)
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Lokacija/-e: Budimpešta (Madžarska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Oddelek - Projektna podpora
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za storitve IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska služba za zunanje delovanje
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:

Začasni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Uradnik za inovacije
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo
Lokacija/-e: Budimpešta (Madžarska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za politiko
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (ACER) Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
Lokacija/-e: Ljubljana (Slovenija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenec za obdelavo jezikovnih storitev (m/ž)
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: (CDT) Prevajalski center za organe Evropske unije
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji strokovnjak – Gospodarski kriminal
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: