Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prosta delovna mesta

V naši podatkovni zbirki zaposlitvenih možnosti lahko iščete po aktualnih prostih delovnih mestih za nedoločen in določen čas, med drugim za pogodbene uslužbence, pripravnike in napotene nacionalne strokovnjake. Več informacij o vrstah pogodbe o zaposlitvi, ki so na voljo, je na strani o kategorijah osebja.

Upoštevajte, da na tem spletišču niso objavljena vsa prosta delovna mesta v institucijah EU. 

Več informacij in zaposlitvenih možnosti lahko najdete tudi na zaposlitvenih straneh institucij in organov EU

Agencije EU lahko tudi same organizirajo nekatere izbirne postopke za začasne in pogodbene uslužbence. Prosta delovna mesta, objavljena na spletiščih institucij, organov in agencij, niso v pristojnosti urada EPSO.

Pogodbeni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Pomočnik za komunikacije Komuniciranje FG II Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Uradnik za politiko Evropska javna uprava FG IV (ACER) Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev Ljubljana (Slovenija)
Finančni referent Ekonomija, finance in statistika FG III (ECHA) Evropska agencija za kemikalije Helsinki (Finska)
Regulatorni asistent Znanost in raziskave FG III (ECHA) Evropska agencija za kemikalije Helsinki (Finska)
Uslužbenci za operativno podporo Podporno osebje FG III (CDT) Prevajalski center za organe Evropske unije Luxembourg (Luksemburg)
Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Podporno osebje N/A Evropski investicijski sklad (EIF) Luxembourg (Luksemburg)
Svetovalec/svetovalka za projekt Evropska javna uprava FG IV Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
Svetovalec/svetovalka za projekt Evropska javna uprava FG IV Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
IT-arhitekt Informacijska tehnologija FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Pomočniki/tajniki Evropska javna uprava FG IV Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)
Strokovnjak za finance (M/Ž) Ekonomija, finance in statistika FG III (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane Parma (Italija)
Uradnik za lokalno informacijsko varnost Evropska javna uprava FG IV Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Pariz (Francija)
Stalni funkcionar
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Direktor Informacijska tehnologija AD 14 Evropski odbor regij Bruselj (Belgija)
Direktor Človeški viri AD 14 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Direktor Človeški viri AD 14 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Skrbniki Pravo AD 7 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Vodja uvajanja in operacij sistema GNSS Znanost in raziskave AD 7 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Toulouse (Francija)
Servisni inženir GNSS Znanost in raziskave AD 7 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Praga (Češka)
finančnega uradnika Ekonomija, finance in statistika AD 6 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Praga (Češka)
Uradnik za nadzor Ekonomija, finance in statistika AD 9 (EIOPA) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine Frankfurt (Nemčija)
Višji strokovnjak – vodja ekipe – EMPACT podpora Evropska javna uprava AD 7 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
PRAVNIK Pravo AD 7 Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)
Višji strokovnjak – kibernetska inteligenca / kriptovaluta Evropska javna uprava AD 7 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Projektni vodja Znanost in raziskave AD 6 (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu Bilbao (Španija)
Znanstveni analitik Znanost in raziskave N/A (EMCDDA) Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami Lizbona (Portugalska)
Specialist – orožje in eksplozivi Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Uradnik za temeljne pravice Evropska javna uprava AD 11 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Višji analitik groženj in vodja odzivanja na ranljivosti Informacijska tehnologija AD 8 (ENISA) Evropska agencija za kibernetsko varnost Bruselj (Belgija)
Vodja sektorja za raziskave in analize na področju usposabljanja in učenja Podporno osebje AD 8 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Uradnik/uradnica za razvoj talentov Podporno osebje AD 6 (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane Parma (Italija)
Vodja enote – Upravljanje varnostnih tveganj in storitve Evropska javna uprava AD 9 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Višji strokovnjak – Operativna koordinacija Evropska javna uprava AD 7 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Specialist - Upravljanje informacij Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Uradnik za notranjo revizijo Revizija AD 8 Skupno podjetje za čisto letalstvo Bruselj (Belgija)
Pomočniki/tajniki Podporno osebje AST 3 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za storitve IT Informacijska tehnologija N/A Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Pravni svetovalec v razredu Pravo AD 8 (CEDEFOP) Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja Solun (Grčija)
Predsedujoči Odbora za Pritožbe Znanost in raziskave N/A (CPVO) Urad Skupnosti za rastlinske sorte Angers (Francija)
Inženir za zagotavljanje storitev Galileo Evropska javna uprava AD 7 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Praga (Češka)
Crypto Skrbnik Evropska javna uprava FG IV Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Pariz (Francija)
Višji pomočnik koordinatorja služb za pomoč na morju Informacijska tehnologija AST 5 (EMSA) Evropska agencija za pomorsko varnost Lizbona (Portugalska)
Vodja sektorja za varnost in objekte Evropska javna uprava AD 7 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
Skrbniki Informacijska tehnologija AD 7 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Skrbnik spletišča Komuniciranje AST 1 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Napoteni nacionalni strokovnjak
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Strokovnjak Ekonomija, finance in statistika N/A (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
ANALITIK ZA BANČNI SEKTOR Ekonomija, finance in statistika N/A (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Evropska javna uprava N/A Skupno podjetje za čisti vodik Bruselj (Belgija)
Vodja projekta - zdravstvo Evropska javna uprava N/A (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Vodja projekta - Zemljiški programi Evropska javna uprava N/A (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Druge pogodbe
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Uradnik za skladnost Ekonomija, finance in statistika N/A Evropski investicijski sklad (EIF) Luxembourg (Luksemburg)

Začasni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Skrbnik spletišča
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji analitik groženj in vodja odzivanja na ranljivosti
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (ENISA) Evropska agencija za kibernetsko varnost
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja uvajanja in operacij sistema GNSS
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)
Lokacija/-e: Toulouse (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni vodja
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Lokacija/-e: Bilbao (Španija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za upravljanje znanja (m/ž)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji strokovnjak – vodja ekipe – EMPACT podpora
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji strokovnjak – kibernetska inteligenca / kriptovaluta
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Skrbniki
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Skrbniki
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Varnostni inženir
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji strokovnjak – vodja ekipe – Dostava IKT rešitev
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pomočniki/tajniki
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za notranjo revizijo
Domain(s):
Revizija
Institution/Agency: Skupno podjetje za čisto letalstvo
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Znanstveni analitik
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (EMCDDA) Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
Lokacija/-e: Lizbona (Portugalska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja sektorja za raziskave in analize na področju usposabljanja in učenja
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za azil (EUAA)
Lokacija/-e: Valletta (Malta)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: sistemski inženir
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni uradnik - pogodbene rešitve in podpora ETE
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Predsedujoči Odbora za Pritožbe
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (CPVO) Urad Skupnosti za rastlinske sorte
Lokacija/-e: Angers (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za nadzor
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (EIOPA) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
Lokacija/-e: Frankfurt (Nemčija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Crypto Skrbnik
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji strokovnjak – Operativna koordinacija
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenec za IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Znanstveni urednik revije Eurosurveillance (m/ž)
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji pomočnik koordinatorja služb za pomoč na morju
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (EMSA) Evropska agencija za pomorsko varnost
Lokacija/-e: Lizbona (Portugalska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za storitve IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik/uradnica za razvoj talentov
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane
Lokacija/-e: Parma (Italija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja enote – Upravljanje varnostnih tveganj in storitve
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: PRAVNIK
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)
Lokacija/-e: Varšava (Poljska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: finančnega uradnika
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Računovodja
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:

Pripravnik

Naziv delovnega mesta: Pripravništva (različni profili)
Institution/Agency: (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Plačana praksa na Svetu Evropske unije
Institution/Agency: Svet Evropske unije
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pripravništva
Institution/Agency: Evropski odbor regij
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Neplačana obvezna praksa na Svetu Evropske unije
Institution/Agency: Svet Evropske unije
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Kratkotrajni študijski obiski na Odboru regij
Institution/Agency: Evropski odbor regij
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Svet Evropske unije – Program pozitivnih ukrepov za pripravnice in pripravnike z invalidnostjo
Institution/Agency: Svet Evropske unije
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Praksa za vladne uradnike na Odboru regij
Institution/Agency: Evropski odbor regij
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Pripravništvo
Institution/Agency: (ACER) Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
Lokacija/-e: Ljubljana (Slovenija)
Rok za oddajo: no deadline for application

Napoteni nacionalni strokovnjak

Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje
Institution/Agency: (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Skupno podjetje za čisti vodik
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (ACER) Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
Lokacija/-e: Ljubljana (Slovenija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Domain(s):
Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Pravo
Institution/Agency: Evropski odbor regij
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Vodja projekta - Zemljiški programi
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: