Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prosta delovna mesta

V naši podatkovni zbirki zaposlitvenih možnosti lahko iščete po aktualnih prostih delovnih mestih za nedoločen in določen čas, med drugim za pogodbene uslužbence, pripravnike in napotene nacionalne strokovnjake. Več informacij o vrstah pogodbe o zaposlitvi, ki so na voljo, je na strani o kategorijah osebja.

Upoštevajte, da na tem spletišču niso objavljena vsa prosta delovna mesta v institucijah EU. 

Več informacij in zaposlitvenih možnosti lahko najdete tudi na zaposlitvenih straneh institucij in organov EU

Agencije EU lahko tudi same organizirajo nekatere izbirne postopke za začasne in pogodbene uslužbence. Prosta delovna mesta, objavljena na spletiščih institucij, organov in agencij, niso v pristojnosti urada EPSO.

Druge pogodbe
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Uradnik za skladnost Ekonomija, finance in statistika N/A Evropski investicijski sklad (EIF) Luxembourg (Luksemburg)
Napoteni nacionalni strokovnjak
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Strokovnjak Ekonomija, finance in statistika N/A (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Evropska javna uprava N/A Skupno podjetje za čisti vodik Bruselj (Belgija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Pravo N/A Evropski odbor regij Bruselj (Belgija) no deadline for application
Vodja inovacij Evropska javna uprava N/A (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Evropska javna uprava N/A (ACER) Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev Ljubljana (Slovenija) no deadline for application
Vodja projekta - Zemljiški programi Evropska javna uprava N/A (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
ANALITIK ZA BANČNI SEKTOR Ekonomija, finance in statistika N/A (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
Vodja projekta - zdravstvo Evropska javna uprava N/A (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Pripravnik
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Pripravništva (različni profili) N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija)
Pripravništva N/A Evropski odbor regij Bruselj (Belgija) no deadline for application
Kratkotrajni študijski obiski na Odboru regij N/A Evropski odbor regij Bruselj (Belgija) no deadline for application
Praksa za vladne uradnike na Odboru regij N/A Evropski odbor regij Bruselj (Belgija) no deadline for application
Pripravništvo N/A (ACER) Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev Ljubljana (Slovenija) no deadline for application
Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Crypto Skrbnik Evropska javna uprava FG IV Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Pariz (Francija)
Strokovnjak za objekte Informacijska tehnologija AST 4 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Praga (Češka)
Varnostni inženir Znanost in raziskave AD 6 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Praga (Češka)
Uradnik za storitve IT Informacijska tehnologija N/A Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Uradnik za nadzor Ekonomija, finance in statistika AD 9 (EIOPA) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine Frankfurt (Nemčija)
Računovodski Pomočnik Evropska javna uprava AST 3 (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija)
sistemski inženir Znanost in raziskave AD 6 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Praga (Češka)
Uradnik za temeljne pravice Evropska javna uprava AD 11 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Inženir za zagotavljanje storitev Galileo Evropska javna uprava AD 7 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Praga (Češka)
PRAVNIK Pravo AD 7 Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)
Pravni svetovalec v razredu Pravo AD 8 (CEDEFOP) Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja Solun (Grčija)
Specialist – orožje in eksplozivi Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Projektni vodja Znanost in raziskave AD 6 (EU-OSHA) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu Bilbao (Španija)
Višji strokovnjak – vodja ekipe – EMPACT podpora Evropska javna uprava AD 7 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Projektni uradnik - pogodbene rešitve in podpora ETE Evropska javna uprava AD 10 (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Skrbniki Pravo AD 7 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Predsedujoči Odbora za Pritožbe Znanost in raziskave N/A (CPVO) Urad Skupnosti za rastlinske sorte Angers (Francija)
Višji strokovnjak – vodja ekipe – Dostava IKT rešitev Informacijska tehnologija AD 7 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Znanstveni urednik revije Eurosurveillance (m/ž) Znanost in raziskave AST 4 (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni Stockholm (Švedska)
Uradnik za notranjo revizijo Revizija AD 8 Skupno podjetje za čisto letalstvo Bruselj (Belgija)
Pomočniki/tajniki Podporno osebje AST 3 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik/uradnica za razvoj talentov Podporno osebje AD 6 (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane Parma (Italija)
Vodja sektorja za raziskave in analize na področju usposabljanja in učenja Podporno osebje AD 8 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Računovodja Ekonomija, finance in statistika AD 6 (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Višji strokovnjak – Operativna koordinacija Evropska javna uprava AD 7 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
finančnega uradnika Ekonomija, finance in statistika AD 6 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Praga (Češka)
Specialist - Upravljanje informacij Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Vodja enote – Upravljanje varnostnih tveganj in storitve Evropska javna uprava AD 9 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)

Stalni funkcionar

Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenci – računovodstvo in upravljanje zakladnice
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Institucije EU
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Direktor
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenci – javna naročila
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Direktor
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropski odbor regij
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenci – finančno poslovodenje
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Strasbourg (Francija), Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Direktor
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenci – skrbnik spletišča
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Institucije EU
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenec za komuniciranje in finance
Domain(s):
Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Skupno podjetje za evropske železnice (EU-RAIL)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Politične zadeve/politike EU (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application

Pogodbeni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Raziskovalec/raziskovalka
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Joint Research Centre
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Geel (Belgija), Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: IT-arhitekt
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Osebje za vzgojo in varstvo otrok (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Komuniciranje (CAST Permanent)
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Regulatorni asistent
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (ECHA) Evropska agencija za kemikalije
Lokacija/-e: Helsinki (Finska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pomočnik za komunikacije
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pedagoški psihologi (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Administracija / Človeški viri (CAST Permanent)
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Finančni referent
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (ECHA) Evropska agencija za kemikalije
Lokacija/-e: Helsinki (Finska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Svetovalec/svetovalka za projekt
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovnjak za finance (M/Ž)
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane
Lokacija/-e: Parma (Italija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Korektorji (CAST Permanent)
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Uslužbenci za operativno podporo
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: (CDT) Prevajalski center za organe Evropske unije
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni referent
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (CEPOL) Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
Lokacija/-e: Budimpešta (Madžarska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Tajniki/referenti (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Uradnik za politiko
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (ACER) Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev
Lokacija/-e: Ljubljana (Slovenija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Evropski investicijski sklad (EIF)
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Podatkovni znanstvenik/podatkovna znanstvenica
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Prevajalci (CAST Permanent)
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Uradnik za lokalno informacijsko varnost
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Svetovalec/svetovalka za projekt
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodenje projektov/programov (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Informacijska in komunikacijska tehnologija (CAST Permanent)
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Finance (CAST Permanent)
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Upravljanje stavb (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Pravo (CAST Permanent)
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Pomočniki/tajniki
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)
Lokacija/-e: Varšava (Poljska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik/uradnica za razvoj talentov
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane
Lokacija/-e: Parma (Italija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja enote – Upravljanje varnostnih tveganj in storitve
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: sistemski inženir
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA)
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Rok za oddajo:

Začasni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Višji strokovnjak – vodja ekipe – EMPACT podpora
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni uradnik - pogodbene rešitve in podpora ETE
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji analitik groženj in vodja odzivanja na ranljivosti
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (ENISA) Evropska agencija za kibernetsko varnost
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: