Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Pravo (CAST Permanent) Pravo FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Osebje za vzgojo in varstvo otrok (CAST Permanent) Podporno osebje FG II Institucije EU N/A no deadline for application
Upravljanje stavb (CAST Permanent) Evropska javna uprava FG II, FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Administracija / Človeški viri (CAST Permanent) Človeški viri FG II, FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Prevajalci (CAST Permanent) Jeziki FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Finance (CAST Permanent) Ekonomija, finance in statistika FG II, FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Politične zadeve/politike EU (CAST Permanent) Evropska javna uprava FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Pedagoški psihologi (CAST Permanent) Podporno osebje FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Tajniki/referenti (CAST Permanent) Podporno osebje FG II Institucije EU N/A no deadline for application
Informacijska in komunikacijska tehnologija (CAST Permanent) Informacijska tehnologija FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Fizični in upravno-administrativni podporni delavci (CAST Permanent) Podporno osebje FG I Institucije EU N/A no deadline for application
Komuniciranje (CAST Permanent) Komuniciranje FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Korektorji (CAST Permanent) Jeziki FG III Institucije EU N/A no deadline for application
Vodenje projektov/programov (CAST Permanent) Evropska javna uprava FG III, FG IV Institucije EU N/A no deadline for application
Job vacancies
Stalni funkcionar
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Direktor Evropska javna uprava AD 14 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Uslužbenec za človeške vire Človeški viri AST 1, AST 2, AST 3, AST 4, AST 5, AST 6, AST 7, AST 8, AST 9 (EEA) Evropska agencija za okolje København (Danska)
Pogodbeni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Zastopnik - finance Ekonomija, finance in statistika FG III Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Tajnik Evropska javna uprava FG II Evropski nadzornik za varstvo podatkov Bruselj (Belgija)
Strokovno-tehnični uslužbenec za informacijsko tehnologijo Informacijska tehnologija FG III (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Strasbourg (Francija)
Strokovnjak za komuniciranje Komuniciranje FG III (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni Stockholm (Švedska)
IT Security Auditor and Data Breach Handler Informacijska tehnologija FG IV Evropski nadzornik za varstvo podatkov Bruselj (Belgija)
Uradnik za politiko Evropska javna uprava FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Podatkovni analitik Ekonomija, finance in statistika N/A Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC) Riga (Latvija)
Projektni uradnik – Krožno gospodarstvo Evropska javna uprava FG IV (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Uradnik za storitve IT Informacijska tehnologija FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Projektni sodelavec Znanost in raziskave FG III Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za informacijsko tehnologijo Informacijska tehnologija FG IV (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Strasbourg (Francija), Talin (Estonija)
Uradnik za podporo vsem enotam / oddelkom Podporno osebje FG IV (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Strasbourg (Francija), Talin (Estonija)
Uradnik za politiko Zunanji odnosi FG IV (CEPOL) Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj Budimpešta (Madžarska)
Znanstveni sodelavec - ostanki fitofarmacevtskih sredstev Znanost in raziskave FG IV (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane Parma (Italija)
Raziskovalec/raziskovalka Znanost in raziskave FG IV Joint Research Centre Bruselj (Belgija), Geel (Belgija), Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španija) no deadline for application
Vodja programa Evropska javna uprava FG IV Evropska komisija Nikozija (Ciper) no deadline for application
Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Vodja oddelka - Evropski center za boj proti terorizmu Evropska javna uprava AD 12 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Strokovno-tehnični uslužbenec za upravljanje spletnih vsebin in stikov Komuniciranje AST 3 (CEDEFOP) Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja Solun (Grčija)
Pravni asistent Pravo AST 3 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Direktor/-ica oddelka opazovalnega urada (m/ž) Evropska javna uprava AD 10 (EUIPO) Urad Evropske unije za intelektualno lastnino Alicante (Španija)
Pomočnik za finance Ekonomija, finance in statistika AST 3 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Pomočniki/tajniki Zunanji odnosi AST 3 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Strokovnjak za usposabljanje na področju javnega zdravja (m/ž) Znanost in raziskave AD 5 (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni Stockholm (Švedska)
Vodja sektorja za središče za spremljanje (situacijski center agencije Frontex – FSC) Evropska javna uprava AD 10 Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)
Vodja sektorja za strateške analize (enota za analizo tveganj – RAU) Evropska javna uprava AD 10 Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)
Vodja sektorja za analizo tretjih držav (enota za analizo tveganj – RAU) Evropska javna uprava AD 10 Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)
Uradnik za storitve IT Informacijska tehnologija AD 7 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Vodja sektorja za reševanje sporov in pritožbe Pravo AD 8 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Pravo AD 8 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Izvršni director Znanost in raziskave AD 14 Skupno podjetje za čisti vodik Bruselj (Belgija)
Projektni referent Evropska javna uprava AD 5 (ERA) Agencija Evropske unije za železnice Valenciennes (Francija)
PRAVNIK Pravo AD 5 (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Talin (Estonija)
Generalnega sekretarja Pravo N/A Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Višji vodja finančnega inženiringa Ekonomija, finance in statistika AD 9 Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)
Naziv delovnega mesta: Politične zadeve/politike EU (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Osebje za vzgojo in varstvo otrok (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Komuniciranje (CAST Permanent)
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Pedagoški psihologi (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Administracija / Človeški viri (CAST Permanent)
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Upravljanje stavb (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Korektorji (CAST Permanent)
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Tajniki/referenti (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Prevajalci (CAST Permanent)
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Vodenje projektov/programov (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Informacijska in komunikacijska tehnologija (CAST Permanent)
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Finance (CAST Permanent)
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Pravo (CAST Permanent)
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Fizični in upravno-administrativni podporni delavci (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Job vacancies

Stalni funkcionar

Naziv delovnega mesta: Uslužbenec za človeške vire
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: (EEA) Evropska agencija za okolje
Lokacija/-e: København (Danska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Direktor
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:

Pogodbeni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Uradnik za podporo vsem enotam / oddelkom
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice
Lokacija/-e: Strasbourg (Francija), Talin (Estonija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Podatkovni analitik
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC)
Lokacija/-e: Riga (Latvija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: IT Security Auditor and Data Breach Handler
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za politiko
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Zastopnik - finance
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Znanstveni sodelavec - ostanki fitofarmacevtskih sredstev
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane
Lokacija/-e: Parma (Italija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovnjak za komuniciranje
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za politiko
Domain(s):
Zunanji odnosi
Institution/Agency: (CEPOL) Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
Lokacija/-e: Budimpešta (Madžarska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni sodelavec
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC)
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenec za informacijsko tehnologijo
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice
Lokacija/-e: Strasbourg (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Raziskovalec/raziskovalka
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Joint Research Centre
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Geel (Belgija), Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Uradnik za informacijsko tehnologijo
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice
Lokacija/-e: Strasbourg (Francija), Talin (Estonija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni uradnik – Krožno gospodarstvo
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za storitve IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja programa
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Nikozija (Ciper)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Tajnik
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:

Začasni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Vodja enote – IKT strategija in koordinacija izvajanja
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka - Evropski center za boj proti terorizmu
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni referent – Varnost plovbe
Domain(s):
Zunanji odnosi
Institution/Agency: (EMSA) Evropska agencija za pomorsko varnost
Lokacija/-e: Lizbona (Portugalska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Direktor/-ica oddelka opazovalnega urada (m/ž)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EUIPO) Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Lokacija/-e: Alicante (Španija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pravni asistent
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Izvršni director
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EASA) Evropska agencija za varnost v letalstvu
Lokacija/-e: Köln (Nemčija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovnjak za usposabljanje na področju javnega zdravja (m/ž)
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni uradnik/koordinator programa
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja enote - ECTC - Strokovno znanje in upravljanje deležnikov
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za korporativno načrtovanje in spremljanje
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane
Lokacija/-e: Parma (Italija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Namestnik Direktorja in Vodja Enote - Strategija Industrije in Politike EU
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: vodja sektorja
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (CEPOL) Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
Lokacija/-e: Budimpešta (Madžarska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pomočniki/tajniki
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Direktor
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Specialist - CT operacije
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji vodja finančnega inženiringa
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja sektorja za središče za spremljanje (situacijski center agencije Frontex – FSC)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)
Lokacija/-e: Varšava (Poljska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za javna naročila in pogodbe
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo: