Skip to main content

Prosta delovna mesta

V naši podatkovni zbirki zaposlitvenih možnosti lahko iščete po aktualnih prostih delovnih mestih za nedoločen in določen čas, med drugim za pogodbene uslužbence, pripravnike in napotene nacionalne strokovnjake. Več informacij o vrstah pogodbe o zaposlitvi, ki so na voljo, je na strani o kategorijah osebja.

Upoštevajte, da na tem spletišču niso objavljena vsa prosta delovna mesta v institucijah EU. 

Več informacij in zaposlitvenih možnosti lahko najdete tudi na zaposlitvenih straneh institucij in organov EU

Agencije EU lahko tudi same organizirajo nekatere izbirne postopke za začasne in pogodbene uslužbence. Prosta delovna mesta, objavljena na spletiščih institucij, organov in agencij, niso v pristojnosti urada EPSO.

Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Stopnja Lokacija/-e Rok za oddajo
Inženir za standardizacijo AD 7 Praga (Češka)
Upravljanje varnosti IKT in menedžer tveganj AD 7 Praga (Češka)
Vodja zagotavljanja varnih komunikacijskih storitev AD 8 Praga (Češka)
Strokovnjak AD 6 Pariz (Francija)
Programski referent (m/ž) za infrastrukturo AD 7 Luxembourg (Luksemburg)
Upravni uslužbenec za informacijsko tehnologijo AD 6 Vigo (Španija)
Upravni uslužbenec za varnost infrastrukture AST 4 Vigo (Španija)
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov AD 5 Strasbourg (Francija)
Uradnik za temeljne pravice AD 10 Valletta (Malta)
Zdravnik AD 5, AD 7 Bruselj (Belgija)
Uradnik za storitve IT AD 7 Luxembourg (Luksemburg)
Vodja projekta - plovnost AD 10 Bruselj (Belgija)
Vodja projekta – načrt razvoja zmogljivosti (CDP) AD 10 Bruselj (Belgija)
Vodja kadrovskega oddelka AD 8 Lizbona (Portugalska)
Koordinator za človeške vire (pomočnik) AST 3 Bruselj (Belgija)
Specialist - Upravljanje in podpora uvajanja AD 6 Haag (Nizozemska)
Uradnik za človeške vire
AD 7 Varšava (Poljska)
Kadrovik - skladnost s kadrovskimi predpisi in obvladovanje tveganj AD 5 Luxembourg (Luksemburg)
Osebni pomočnik AST 3 Frankfurt (Nemčija)
Vodja sektorja za finance in proračun AD 9 Haag (Nizozemska)
Vodja sektorja za prireditve in protokol AD 7 Haag (Nizozemska)
Izvršni director AD 14 Bruselj (Belgija)
Izvršni director AD 14 Bukarešta
Specialist - Tehnologija in inovativne rešitve AD 6 Haag (Nizozemska)
vodja sektorja AD 6 Budimpešta (Madžarska)
Uslužbenec za IKT AD 7 Bratislava (Slovaška)
Uslužbenec za človeške vire AD 6 Bratislava (Slovaška)
Crypto Skrbnik FG IV Pariz (Francija)
Vodja ekipe lokalnega varnostnega urada AD 7 Praga (Češka)
Namestnik vodje Sektorja za varnostno delovanje in nadzor AD 8 Pariz (Francija)
Inženir za zagotavljanje storitev Galileo AD 7 Praga (Češka)
Vodja storitev Galileo AD 8 Praga (Češka)
Finančni referent AST 1, AST 3 Bruselj (Belgija)
Uradnik za finance in proračun AD 8 Bukarešta
Višji uradnik za politiko AD 8 Bukarešta
Programski Referent AD 7 Bukarešta
Prevajalec za irski jezik AD 5 Bruselj (Belgija)
Uradnik za finance, proračun in nadzor AD 6 Budimpešta (Madžarska)
Direktor AD 14 Barcelona (Španija)
Izvršni director AD 14 Bilbao (Španija)
Pomočnik za človeške vire
AST 3 Bruselj (Belgija)
Specialist - Operacije EC3 – Analiza zlonamerne programske opreme AD 6 Haag (Nizozemska)
Pripravnik
Naziv delovnega mesta Stopnja Lokacija/-e Rok za oddajo
Pripravništvo (različni profili) N/A Bratislava (Slovaška)
Pripravništva (različni profili) N/A Pariz (Francija)
Pripravništvo N/A Ljubljana (Slovenija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak
Naziv delovnega mesta Stopnja Lokacija/-e Rok za oddajo
strokovnjak za kibernetsko varnost N/A Pariz (Francija)
ANALITIK ZA BANČNI SEKTOR N/A Pariz (Francija)

Začasni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Upravni uslužbenec lingvist
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Kadrovik - skladnost s kadrovskimi predpisi in obvladovanje tveganj
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovnjak
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka za upravljanje programa varovanih komunikacij
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Programski referent za IT/koordinator za klice
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Crypto Skrbnik
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pomočnik za človeške vire

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Koordinator razvoja informacijske tehnologije
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za temeljne pravice
Lokacija/-e: Valletta (Malta)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Finančni referent
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Specialist - Tehnologija in inovativne rešitve
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: GSMC Operator Analitik
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za varnost IKT
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Izvršni director
Lokacija/-e: Bilbao (Španija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Inženir za zagotavljanje storitev Galileo
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravni uslužbenec za informacijsko tehnologijo
Lokacija/-e: Vigo (Španija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji znanstveni uradnik
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja ekipe lokalnega varnostnega urada
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Osebni pomočnik
Lokacija/-e: Frankfurt (Nemčija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Programski referent (m/ž) za infrastrukturo
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Starejši specialist – Uradnik za zvezo Interpol Lyon
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Inženir za standardizacijo
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za finance in proračun
Lokacija/-e: Bukarešta
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovnjak za javno naročanje
Lokacija/-e: Dublin (Irska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja storitev Galileo
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Analitik primera
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja projekta - plovnost
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravni uslužbenec za varnost infrastrukture
Lokacija/-e: Vigo (Španija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Koordinator za človeške vire (pomočnik)
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Specialist - Operacije EC3 – Analiza zlonamerne programske opreme
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravljavec podatkov/analitik (m/ž)
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Specialist - Upravljanje in podpora uvajanja
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Izvršni director
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovnjak za matematično modeliranje (m/ž)
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Specialist - Strokovno znanje in upravljanje deležnikov
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravljanje varnosti IKT in menedžer tveganj
Lokacija/-e: Praga (Češka)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji uradnik za politiko
Lokacija/-e: Bukarešta
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Višji operativni analitik
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pripravništva (različni profili)
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pripravništvo
Lokacija/-e: Ljubljana (Slovenija)
Rok za oddajo: no deadline for application

Pripravnik

Naziv delovnega mesta: strokovnjak za kibernetsko varnost
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: ANALITIK ZA BANČNI SEKTOR
Lokacija/-e: Pariz (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja projekta - JRKB in človeški dejavniki
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:

Napoteni nacionalni strokovnjak

Naziv delovnega mesta: Napoteni nacionalni strokovnjak
Lokacija/-e: Amsterdam (Nizozemska)
Rok za oddajo: