Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Job vacancies
Druge pogodbe
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Znanstveni strokovnjak Znanost in raziskave N/A (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane Parma (Italija)
Napoteni nacionalni strokovnjak
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Projektni referent - Pomorski programi Evropska javna uprava N/A (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Ekonomija, finance in statistika N/A (EIOPA) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine Frankfurt (Nemčija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Pravo N/A Evropski odbor regij Bruselj (Belgija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Evropska javna uprava N/A (CEPOL) Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj Budimpešta (Madžarska)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Pravo N/A Evropski odbor regij Bruselj (Belgija) no deadline for application
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Pravo N/A Evropski odbor regij Bruselj (Belgija) no deadline for application
Strokovnjak Ekonomija, finance in statistika N/A (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Evropska javna uprava N/A (ACER) Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev Ljubljana (Slovenija) no deadline for application
ANALITIK ZA BANČNI SEKTOR Ekonomija, finance in statistika N/A (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Projektni uradnik Vojaška mobilnost Evropska javna uprava N/A (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Vodja projekta - Zemljiški programi Evropska javna uprava N/A (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Projektni uradnik - Counter-IED Evropska javna uprava N/A (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Napoteni nacionalni strokovnjak Komuniciranje, Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Pravo, Podporno osebje N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija) no deadline for application
Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Uradnik za javna naročila in pogodbe Evropska javna uprava AD 8 (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Vodja službe za vodenje projektov in kakovost Evropska javna uprava AD 10 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Praga (Češka)
Strokovnjak za usposabljanje na področju javnega zdravja (m/ž) Znanost in raziskave AD 5 (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni Stockholm (Švedska)
Generalnega sekretarja Pravo N/A Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Specializirani vodja programa – Upravni uslužbenec Evropska javna uprava AD 6 (EACEA) Evropska izvajalska agencija za izobraževanje in kulturo Bruselj (Belgija)
Vodja oddelka - Evropski center za boj proti terorizmu Evropska javna uprava AD 12 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Kadrovik - skladnost s kadrovskimi predpisi in obvladovanje tveganj Človeški viri AD 5 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
Pomočnik za finance Ekonomija, finance in statistika AST 3 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Projektni uradnik/koordinator programa Evropska javna uprava AD 10 (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Pooblaščenec Za Kakovost Podatkov Evropska javna uprava AD 6 (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane Parma (Italija)
Vodja sektorja za reševanje sporov in pritožbe Pravo AD 8 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Pomočniki/tajniki Zunanji odnosi AST 3 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Pomočniki/tajniki Pravo AST 3 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Direktor Evropska javna uprava AD 14 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Višji vodja finančnega inženiringa Ekonomija, finance in statistika AD 9 Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
Vodja enote – IKT strategija in koordinacija izvajanja Informacijska tehnologija AD 9 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Projektni referent Evropska javna uprava AD 5 (ERA) Agencija Evropske unije za železnice Valenciennes (Francija)
Tajnik/referent Podporno osebje AST-SC 2 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za storitve IT Informacijska tehnologija AD 7 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za varnostno akreditacijo Evropska javna uprava AD 8 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Praga (Češka)
Vodja enote - ECTC - Strokovno znanje in upravljanje deležnikov Evropska javna uprava AD 9 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Izvršni director Znanost in raziskave AD 14 Skupno podjetje za čisti vodik Bruselj (Belgija)
Vodje enote Človeški viri AD 13 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Vodja enote za pravne storitve Pravo AD 10 (EIOPA) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine Frankfurt (Nemčija)
PRAVNIK Pravo AD 5 (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Talin (Estonija)
Specialist - CT operacije Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Direktor/-ica oddelka opazovalnega urada (m/ž) Evropska javna uprava AD 10 (EUIPO) Urad Evropske unije za intelektualno lastnino Alicante (Španija)
Projektni referent – Varnost plovbe Zunanji odnosi AD 5 (EMSA) Evropska agencija za pomorsko varnost Lizbona (Portugalska)
PRAVNIK Pravo N/A Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg) no deadline for application
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Pravo AD 8 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Specialist - prevajalec - EU Internet Referral Unit Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Contract agent selection tool (CAST) – with no deadline for application (Permanent)

Pogodbeni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Fizični in upravno-administrativni podporni delavci (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Politične zadeve/politike EU (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Osebje za vzgojo in varstvo otrok (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Komuniciranje (CAST Permanent)
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Pedagoški psihologi (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Administracija / Človeški viri (CAST Permanent)
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Upravljanje stavb (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Korektorji (CAST Permanent)
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Tajniki/referenti (CAST Permanent)
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Prevajalci (CAST Permanent)
Domain(s):
Jeziki
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Vodenje projektov/programov (CAST Permanent)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Informacijska in komunikacijska tehnologija (CAST Permanent)
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Finance (CAST Permanent)
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Pravo (CAST Permanent)
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Institucije EU
Rok za oddajo: no deadline for application
Job vacancies

Stalni funkcionar

Naziv delovnega mesta: Direktor
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uslužbenec za človeške vire
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: (EEA) Evropska agencija za okolje
Lokacija/-e: København (Danska)
Rok za oddajo:

Pogodbeni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Vodja programa
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Nikozija (Ciper)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Projektni sodelavec
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC)
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za informacijsko tehnologijo
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice
Lokacija/-e: Strasbourg (Francija), Talin (Estonija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni uradnik – Krožno gospodarstvo
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za storitve IT
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Podatkovni analitik
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Agencija za podporo BEREC-u (Urad BEREC)
Lokacija/-e: Riga (Latvija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Tajnik
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za podporo vsem enotam / oddelkom
Domain(s):
Podporno osebje
Institution/Agency: (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice
Lokacija/-e: Strasbourg (Francija), Talin (Estonija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: IT Security Auditor and Data Breach Handler
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: Evropski nadzornik za varstvo podatkov
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za politiko
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Zastopnik - finance
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Znanstveni sodelavec - ostanki fitofarmacevtskih sredstev
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane
Lokacija/-e: Parma (Italija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenec za informacijsko tehnologijo
Domain(s):
Informacijska tehnologija
Institution/Agency: (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice
Lokacija/-e: Strasbourg (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovnjak za komuniciranje
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Lokacija/-e: Stockholm (Švedska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Raziskovalec/raziskovalka
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Joint Research Centre
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Geel (Belgija), Ispra (Italija), Karlsruhe (Nemčija), Petten (Nizozemska), Sevilla (Španija)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Uradnik za politiko
Domain(s):
Zunanji odnosi
Institution/Agency: (CEPOL) Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj
Lokacija/-e: Budimpešta (Madžarska)
Rok za oddajo:

Začasni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Pomočniki/tajniki
Domain(s):
Zunanji odnosi
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja sektorja za reševanje sporov in pritožbe
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za azil (EUAA)
Lokacija/-e: Valletta (Malta)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja enote za pravne storitve
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: (EIOPA) Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine
Lokacija/-e: Frankfurt (Nemčija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Upravni uslužbenec lingvist
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Uradnik za politike – sodelovanje industrije in politike EU
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja Enote – Ključni Dejavniki
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EDA) Evropska obrambna agencija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja sektorja za analizo tretjih držav (enota za analizo tveganj – RAU)
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX)
Lokacija/-e: Varšava (Poljska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodja oddelka - Evropski center za boj proti terorizmu
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol)
Lokacija/-e: Haag (Nizozemska)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Kadrovik - skladnost s kadrovskimi predpisi in obvladovanje tveganj
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Projektni referent
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (ERA) Agencija Evropske unije za železnice
Lokacija/-e: Valenciennes (Francija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: PRAVNIK
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo: no deadline for application
Naziv delovnega mesta: Strokovno-tehnični uslužbenec za upravljanje spletnih vsebin in stikov
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: (CEDEFOP) Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
Lokacija/-e: Solun (Grčija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Generalnega sekretarja
Domain(s):
Pravo
Institution/Agency: Evropsko računsko sodišče
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Pooblaščenec Za Kakovost Podatkov
Domain(s):
Evropska javna uprava
Institution/Agency: (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane
Lokacija/-e: Parma (Italija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Vodje enote
Domain(s):
Človeški viri
Institution/Agency: Evropska komisija
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Izvršni director
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: Skupno podjetje za čisti vodik
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Predstavnike raziskovalnih programov
Domain(s):
Znanost in raziskave
Institution/Agency: (ERCEA) Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta
Lokacija/-e: Bruselj (Belgija)
Rok za oddajo:
Naziv delovnega mesta: Strokovnjak za komuniciranje
Domain(s):
Komuniciranje
Institution/Agency: (EUIPO) Urad Evropske unije za intelektualno lastnino
Lokacija/-e: Alicante (Španija)
Rok za oddajo: