Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Job vacancies
Stalni funkcionar
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Tajnik/referent Podporno osebje AST-SC 1, AST-SC 3 Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije Bruselj (Belgija)
Pogodbeni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Pravni svetovalec v razredu Pravo FG IV Evropska služba za zunanje delovanje Bruselj (Belgija)
Svetovalec/svetovalka za projekt Evropska javna uprava FG IV Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
PRAVNIK Pravo FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Svetovalec za poslovno inteligenco Informacijska tehnologija FG IV Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
Uradnik za finance in pogodbe Ekonomija, finance in statistika FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Operater GSMC Evropska javna uprava FG IV Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Pariz (Francija)
Višji uradnik Ekonomija, finance in statistika N/A Evropska investicijska banka (EIB) Luxembourg (Luksemburg)
Pomočnik za obveščanje in sporočanje Komuniciranje FG III Evropska komisija Pariz (Francija)
Uradnik za finance (m/ž) Ekonomija, finance in statistika FG IV (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo Budimpešta (Madžarska)
Strokovnjak za pridobivanje talentov (M/Ž) Človeški viri FG IV (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
Upravni referent/upravna referentka – finance Ekonomija, finance in statistika FG III (EIGE) Evropski inštitut za enakost spolov Vilna (Litva)
uradnik za javne zadeve Zunanji odnosi FG IV (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo Bruselj (Belgija)
Projektni referent / koordinator razpisa Evropska javna uprava FG IV (SNS JU) Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve Bruselj (Belgija)
Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Projektni referent IT Informacijska tehnologija AST 3 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Pomočnik za finance in pogodbe Ekonomija, finance in statistika AST 3 (FRA) Agencija Evropske unije za temeljne pravice Dunaj (Avstrija)
Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Evropska javna uprava AST 1 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Uradnik Evropska javna uprava AD 7 Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)
Vodja koordinacije komuniciranja Komuniciranje AD 5 Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
Projektni referent IT Informacijska tehnologija AD 7 Institucije EU Luxembourg (Luksemburg)
Pomočnik v službi za pomoč uporabnikom Podporno osebje AST 3 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
Korektorji / jezikovni uredniki Jeziki AST 3 Institucije EU Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za nadzor Ekonomija, finance in statistika AD 5 (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija)
Jezikovni referent Jeziki AST-SC 1 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Proračunski uradnik Ekonomija, finance in statistika AD 5 (ERA) Agencija Evropske unije za železnice Valenciennes (Francija)
Programski Referent Evropska javna uprava AD 6 (CEPOL) Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj Budimpešta (Madžarska)
Uradnik za informacijsko tehnologijo Informacijska tehnologija AD 5 (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Strasbourg (Francija)
Višji uradnik Evropska javna uprava AD 7 (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Strasbourg (Francija), Talin (Estonija)
Jezikovni referent Jeziki AST-SC 1 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za nadzor Ekonomija, finance in statistika AD 7 (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
strokovnjak za kibernetsko varnost Informacijska tehnologija AD 8 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Specialist - Kripto valuta Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Znanstveni projektni referent Znanost in raziskave AD 5 Joint Research Centre Geel (Belgija)
Napoteni nacionalni strokovnjak
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Inženir za rešitve Evropska javna uprava N/A Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.