Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

EPSO Selection procedures (competitions for permanent officials)
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Strokovno-tehnični uslužbenci na področju operativne varnosti Podporno osebje AST 3 Institucije EU Bruselj (Belgija), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Francija)
Strokovno-tehnični uslužbenci na področju tehnične varnosti Podporno osebje AST 3 Institucije EU Bruselj (Belgija), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Francija)
Strokovno-tehnični uslužbenci na področju zdravja in varnosti pri delu Podporno osebje AST 3 Institucije EU Bruselj (Belgija), Luxembourg (Luksemburg), Strasbourg (Francija)
Job vacancies
Stalni funkcionar
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Direktor Človeški viri AD 14 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Direktor Ekonomija, finance in statistika AD 14 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Direktor Evropska javna uprava AD 14 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Uslužbenec za človeške vire Človeški viri AST 1 (EEA) Evropska agencija za okolje København (Danska)
Pogodbeni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Višji zastopnik - pravnik - funkcija varstva podatkov Pravo FG IV Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Pomočnik za finance in pogodbe Ekonomija, finance in statistika FG III Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Pomočnik za proračun Podporno osebje FG III Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Strokovnjak za informacijsko varnost Informacijska tehnologija FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
PRAVNIK Informacijska tehnologija FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Uradnik za politiko Informacijska tehnologija FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Podatkovni znanstvenik/podatkovna znanstvenica Informacijska tehnologija FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Ekonomista Informacijska tehnologija FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Agent – korporativno komuniciranje Komuniciranje FG III Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Projektni referent IT Informacijska tehnologija FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Projektni referent IT Informacijska tehnologija FG IV Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Informacijski strokovnjak Informacijska tehnologija FG IV (EFSA) Evropska agencija za varnost hrane Parma (Italija)
Projektni referent Ekonomija, finance in statistika FG III Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
Vodja programa Evropska javna uprava FG IV Evropska komisija Nikozija (Ciper) no deadline for application
Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Pomočnik za proračun Ekonomija, finance in statistika AST 3 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
Specialist – Finance Ekonomija, finance in statistika AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Špecialista – Travel Intelligence Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Uradnik za informacijsko tehnologijo Informacijska tehnologija AD 5 (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Strasbourg (Francija)
Uradnik za uspešnost v referenčnem centru Galileo Znanost in raziskave AD 6 Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Amsterdam (Nizozemska)
Namestnik/namestnica vodje enote Evropska javna uprava AD 10 Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)
Uradnik za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine (policijski strokovnjak) (m/ž) Pravo AD 6 (EUIPO) Urad Evropske unije za intelektualno lastnino Alicante (Španija)
Višja strokovna tehnična podpora – vodja ekipe Evropska javna uprava AD 7 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Višji uradnik – vodja skupine za inšpekcijske preglede Evropska javna uprava N/A Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)
vodja sektorja Evropska javna uprava AD 8 Evropski organ za delo (ELA) Bratislava (Slovaška)
Uradnik za komuniciranje Komuniciranje AD 5 Evropski organ za delo (ELA) Bratislava (Slovaška)
Vodja enote za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (enote IKT) Informacijska tehnologija AD 10 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Vodja evidence podjetij Informacijska tehnologija AD 6 (EMA) Evropska agencija za zdravila Amsterdam (Nizozemska)
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov Pravo AD 8 (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni Stockholm (Švedska)
Projektni referent IT Informacijska tehnologija AD 7 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Specialist - forenzik - mobilna forenzika Evropska javna uprava AD 6 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Svetovalec Ekonomija, finance in statistika AD 13 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
vodja sektorja Človeški viri AD 8 Skupno podjetje za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (EuroHPC) Luxembourg (Luksemburg)
Vodja oddelka Ekonomija, finance in statistika N/A (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija)
Vodja sektorja za načrtovanje in programiranje usposabljanj Zunanji odnosi AD 8 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Vodja skupine Podporno osebje AST 3 Joint Research Centre Ispra (Italija)
Upravljavec podatkov Informacijska tehnologija AD 7 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Projektni vodja Informacijska tehnologija AD 7 Evropsko računsko sodišče Luxembourg (Luksemburg)
Predsednik/Predsednica Odbora za biocidne proizvode Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Znanost in raziskave AD 10 (ECHA) Evropska agencija za kemikalije Helsinki (Finska)
Predsednik/Predsednica Odbora za biocidne proizvode Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Znanost in raziskave AD 10 (ECHA) Evropska agencija za kemikalije Helsinki (Finska)
Predsednik/Predsednica Odbora za biocidne proizvode Evropska javna uprava, Zunanji odnosi, Znanost in raziskave AD 10 (ECHA) Evropska agencija za kemikalije Helsinki (Finska)
Vodje enote Komuniciranje AD 9 (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Talin (Estonija)
Strokovnjak za reševanje bank Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava AD 5 (SRB) Enotni odbor za reševanje Bruselj (Belgija)
Strokovnjak za reševanje bank Ekonomija, finance in statistika, Evropska javna uprava AD 5 (SRB) Enotni odbor za reševanje Bruselj (Belgija)

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Job vacancies

Začasni uslužbenci

Naziv delovnega mesta: Pomočnik za proračun
Domain(s):
Ekonomija, finance in statistika
Institution/Agency: (EPPO) European Public Prosecutor’s Office
Lokacija/-e: Luxembourg (Luksemburg)
Rok za oddajo: