Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

Job vacancies
Stalni funkcionar
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Tajnik/referent Podporno osebje AST-SC 1, AST-SC 3 Organ za evropske politične stranke in evropske politične fundacije Bruselj (Belgija)
Namestnik generalnega direktorja Evropska javna uprava AD 15 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Pogodbeni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Finančni referent Ekonomija, finance in statistika FG III (Eurojust) Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah Haag (Nizozemska)
finančnega uradnika Ekonomija, finance in statistika FG IV (EDA) Evropska obrambna agencija Bruselj (Belgija)
Upravni strokovno-tehnični uslužbenec
Podporno osebje FG III (EEA) Evropska agencija za okolje København (Danska)
Operater GSMC Evropska javna uprava FG IV Agencija Evropske unije za vesoljski program (EUSPA) Pariz (Francija)
Višji uradnik Ekonomija, finance in statistika N/A Evropska investicijska banka (EIB) Luxembourg (Luksemburg)
Višji agent - projektno vodenje Evropska javna uprava FG IV Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
finančnega uradnika Ekonomija, finance in statistika FG III Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) Bruselj (Belgija)
Finančni specialist Ekonomija, finance in statistika FG IV Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) Bruselj (Belgija)
Pravni svetovalec v razredu Ekonomija, finance in statistika FG IV Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) Bruselj (Belgija)
PRAVNIK Ekonomija, finance in statistika FG III Evropska izvajalska agencija za raziskave (REA) Bruselj (Belgija)
Pomočnik za obveščanje in sporočanje Komuniciranje FG III Evropska komisija Pariz (Francija)
Tajnik Podporno osebje FG II Evropski nadzornik za varstvo podatkov Bruselj (Belgija)
Uradnik za finance (m/ž) Ekonomija, finance in statistika FG IV (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo Budimpešta (Madžarska)
Strokovnjak za pridobivanje talentov (M/Ž) Človeški viri FG IV (EBA) Evropski bančni organ Pariz (Francija)
Upravni referent/upravna referentka – finance Ekonomija, finance in statistika FG III (EIGE) Evropski inštitut za enakost spolov Vilna (Litva)
Tajnica vodje predstavništva Komuniciranje FG II Evropska komisija Pariz (Francija)
Svetovalec za finančni inženiring Ekonomija, finance in statistika FG IV Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
uradnik za javne zadeve Zunanji odnosi FG IV (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo Bruselj (Belgija)
PRAVNIK Pravo FG IV (ECHA) Evropska agencija za kemikalije Helsinki (Finska)
Projektni referent / koordinator razpisa Evropska javna uprava FG IV (SNS JU) Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve Bruselj (Belgija)
Začasni uslužbenci
Naziv delovnega mesta Domain(s) Stopnja Institution/Agency Lokacija/-e Rok za oddajo
Upravljavec podatkov Informacijska tehnologija AD 6 (ECHA) Evropska agencija za kemikalije Helsinki (Finska)
Uradnik Evropska javna uprava AD 7 Evropska agencija za mejno in obalno stražo (FRONTEX) Varšava (Poljska)
Vodja upravnega središča Evropska javna uprava AD 12 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Glavni ekonomist/glavna ekonomistka za konkurenco Evropska javna uprava AD 14 Evropska komisija Bruselj (Belgija)
Analitik slik Znanost in raziskave N/A (SatCen) Satelitski center Evropske unije Torrejon de Ardoz (Španija)
Strokovno-tehnični uslužbenec v službi za tehnično pomoč Informacijska tehnologija AST 4 (CDT) Prevajalski center za organe Evropske unije Luxembourg (Luksemburg)
Vodja enote – Operacije Evropskega centra za finančni in gospodarski kriminal (EFECC). Evropska javna uprava AD 9 Agencija Evropske unije za kazenski pregon (Europol) Haag (Nizozemska)
Strokovno-tehnični uslužbenec za obdelavo jezikovnih storitev (m/ž) Jeziki AST 3 (CDT) Prevajalski center za organe Evropske unije Luxembourg (Luksemburg)
Vodja koordinacije komuniciranja Komuniciranje AD 5 Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) Bruselj (Belgija)
Prevajalec za litovski jezik (m/ž) Jeziki AD 5 (CDT) Prevajalski center za organe Evropske unije Luxembourg (Luksemburg)
Projektni referent IT Informacijska tehnologija AD 7 Institucije EU Luxembourg (Luksemburg)
Pomočnik v službi za pomoč uporabnikom Podporno osebje AST 3 (EPPO) European Public Prosecutor’s Office Luxembourg (Luksemburg)
Korektorji / jezikovni uredniki Jeziki AST 3 Institucije EU Luxembourg (Luksemburg)
Tajnik Človeški viri AST-SC 1 (SRB) Enotni odbor za reševanje Bruselj (Belgija)
Vodja enote za komunikacijo in odnose z javnostmi Komuniciranje AD 10 Agencija Evropske unije za azil (EUAA) Valletta (Malta)
Uradnik za nadzor Ekonomija, finance in statistika AD 5 (ESMA) Evropski organ za vrednostne papirje in trge Pariz (Francija)
Jezikovni referent Jeziki AST-SC 1 Evropska komisija Luxembourg (Luksemburg)
Uradnik za inovacije Evropska javna uprava AD 8 (EIT) Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo Budimpešta (Madžarska)
Strokovno-tehnični uslužbenec za IT Informacijska tehnologija AST 4 (ACER) Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev Ljubljana (Slovenija)
Proračunski uradnik Ekonomija, finance in statistika AD 5 (ERA) Agencija Evropske unije za železnice Valenciennes (Francija)
IT uradnik Informacijska tehnologija N/A (SatCen) Satelitski center Evropske unije Madrid (Spain)
Programski Referent Evropska javna uprava AD 6 (CEPOL) Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj Budimpešta (Madžarska)
Glavni strokovnjak za matematično modeliranje (m/ž) Znanost in raziskave AD 8 (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni Stockholm (Švedska)
Uradnik za informacijsko tehnologijo Informacijska tehnologija AD 5 (EU-LISA) Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov na področju svobode, varnosti in pravice Strasbourg (Francija)
Strokovnjak za matematično modeliranje (m/ž) Znanost in raziskave AD 5 (ECDC) Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni Stockholm (Švedska)
IT uradnik Informacijska tehnologija AD 7 Institucije EU Luxembourg (Luksemburg)
Pomočnik za varnost Evropska javna uprava AST 3 (EMA) Evropska agencija za zdravila Amsterdam (Nizozemska)
Višji uradnik za zvezo Komuniciranje AD 8 (EMA) Evropska agencija za zdravila Amsterdam (Nizozemska)

Prosta delovna mesta

Ali vas zanima poklicna pot v EU?

Spodaj si lahko ogledate več zaposlitvenih možnosti v institucijah, organih in agencijah EU, vključno z vsemi izbirnimi postopki, ki jih vodi EPSO: Natečaji za stalne uradnike in razpisi „Cast permanent“

Z iskalnikom na desni strani lahko med različnimi zaposlitvenimi možnostmi poiščete poklicno pot zase v EU!

V rubriki „Prosta delovna mesta“ boste našli izbor aktualnih zaposlitvenih možnosti. Za več prostih delovnih mest obiščite tudi zaposlitvene spletne strani institucij in organov EU.

 


Sorry, there are no jobs matching your search criteria at the moment. Please try using a different search term or check in the coming days for newly published job openings.