Skip to main content

Pripravništva

Pripravništvo je edinstvena priložnost, da pobliže spoznate poklicno pot v institucijah EU.

Vsako leto v okviru programov pripravništva EU več kot 2 000 pripravnikov izboljša svoje poklicne veščine, razširi svojo mrežo poznanstev in visokošolsko znanje prenese v prakso. Večina institucij, organov in agencij EU organizira pripravništva, ki običajno trajajo več mesecev.

Pripravništvo omogoča izvrsten vpogled v delo institucij EU in je na voljo na najrazličnejših področjih, kot so konkurenčno pravo, upravljanje človeških virov, okoljska politika in komuniciranje.

Vsaka institucija, organ in agencija EU izvaja svoj postopek izbora pripravnikov.

V spodnjem spustnem meniju lahko iščete po možnostih za opravljanje pripravništva v institucijah, organih in agencijah EU.

Upoštevajte, da na tej strani niso prikazani vsi programi pripravništva, ki so na voljo.