Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Začetek preoblikovanja urada EPSO

Zelena luč za novi okvir kompetenc

EPSO je začel proces preoblikovanja. Prvi korak: posodobitev okvira kompetenc.

Evropske institucije se pri izpolnjevanju ciljev v prvi vrsti zanašajo na svoje zaposlene. Zato morajo biti kompetence zaposlenih kar najbolj usklajene z nalogami in vrednotami institucij. Bistveno je, da imajo zaposleni na vseh ravneh in v vseh institucijah EU ne glede na svoje ozadje, spol, vero, kulturo ali funkcijo nekatere skupne lastnosti.

V ta namen EPSO od leta 2010 uporablja okvir kompetenc z osmimi splošnimi kompetencami, ki se preverjajo v ocenjevalnem centru. Vendar so se potrebe institucij EU z leti spremenile. Pregled okvira kompetenc je bil pogoj za oblikovanje raznolikega nabora nadarjenih ljudi, ki lahko učinkovito zadovoljijo potrebe institucij in odražajo aktualno stanje na trgu dela.

Novi okvir kompetenc opredeljuje kompetence, ki so bistvene za učinkovito opravljanje nalog na določenem delovnem mestu, in zagotavlja pregledne informacije za izbirni postopek s pojasnitvijo pričakovanih lastnosti, ki jih morajo kandidati izkazati med posameznimi testi natečaja.

Kompetence so sestavni del izbirnega postopka, saj so podlaga za ocenjevanje kandidatov in ugotavljanje njihove primernosti za profil določenega delovnega mesta. Kompetence omogočajo ciljno usmerjeno zaposlovanje in potencialne kandidate jasno seznanjajo s tem, kaj se od njih pričakuje.

Upoštevajte, da institucije EU za bolj specializirane profile iščejo kandidate, ki imajo poleg splošnih kompetenc tudi visoke kvalifikacije na svojem strokovnem področju. Informacije o kompetencah na določenem področju ter testih za ocenjevanje splošnih kompetenc in kompetenc z zadevnega področja so navedene v razpisu natečaja.

EPSO bo začel uporabljati novi okvir kompetenc za svoje natečaje šele od leta 2023.

Seznanite se z novimi zahtevami glede splošnih kompetenc pri prihodnjih testih v ocenjevalnem centru in spremljajte obvestila na našem spletišču.