Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Člani natečajne komisije

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

KERKHOFS Serge

Namestnik predsedujočega

SOTIRCHOS Ilias

VAN EECHAUTE Marc

Člani

Kalossakas, Konstantinos

Stanescu, Suzana

Stendera-Bzdela, Paulina

Saliba, Paul

Ilieva Moriceau, Jolita

Aubry, Charles 

Nassos, Nikolaos

De Sterck, Harald

Grijseels, Dirk

Morello, Enrico

Bosman, Didier

Lecloux, Eric

Nadomestni člani

Miranda Perales, Francisco

Catalani, Simone

Doclot, Michel

Bellomo, Joseph

Islamaj, Agim

Delgado Saez, Rogers

 

Reference number: 
EPSO/AST/141/17 - 1, EPSO/AST/141/17 - 2, EPSO/AST/141/17 - 3

Posodobljeno
28/11/2018 - 13:20