Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Člani natečajne komisije

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

SALLES Olivier

Namestnik predsedujočega

DI PROSPERO Rita

MILLOT Pascal

Člani

BOVALIS Konstantinos

BUHROVA Barbora

GIMENO Francisco

KUPCZYK Krzysztof

MADARASSY Pal

MOTYBEL Adam

MODONESI Diego

MUYLAERT Jorg

NECULA Bogdan

PILLER Sara

PRICA Costinel

VAN ACKER Geert

Nadomestni člani

N/A

 

Reference number: 
EPSO/AD/395/21 - 1, EPSO/AD/395/21 - 2

Posodobljeno
04/04/2022 - 14:09