Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Člani natečajne komisije

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

MEDELEANU Alina Monica

Namestnik predsedujočega

ADHAMI Omar

JARECSNI Laszlo

NI CHROININ Blaithin

Člani

HENNESSY Barry James

WYNANDS-SZENTMARY Kinga

TREGELE Katalin

MOJKOWSKA Urszula

TOSZEGI Barbara

RUDZIECKI Michal

MAJZIK Gyorgy

TCHORZEWSKA Inga

KELLY John

VIRAG Edit

BODNAR Zsofia

TOSZEGI Barbara

PAWLUSIEWICZ Maciej

DEMBOWSKI Grzegorz

NALEWAJKO Pawel

Nadomestni člani

N/A

 

Reference number: 
EPSO/AD/386/21, EPSO/AD/387/21, EPSO/AD/388/21

Posodobljeno
02/06/2022 - 11:29