Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Člani natečajne komisije - Strokovnjaki za pravne raziskave – Pravniki – Madžarsko (HU) pravo

Opozarjamo, da so delo in odločitve natečajne komisije zaupni in da je osebam, ki niso članice komisije, prepovedano, da kakor koli poskušajo stopiti v stik s člani komisije; samo kandidati, ki uveljavljajo pravico do pritožbe, lahko (prek urada EPSO) pisno in v skladu s postopki, določenimi v Splošnih pravilih za javne natečaje, predložijo svoje pripombe predsedujočemu natečajne komisije.

Predsedujoči

Pedro Cabral

Namestnik predsedujočega

Mónika Szabó

Člani

Zsófia Asztalos

Emese  Boros Peklár

Peter Ötvös

Nadomestni člani

Angela Juhasz-Toth

Hajnal Balogh

 

Reference number: 
EPSO/AD/367/19 - AD5, EPSO/AD/367/19 - AD7

Posodobljeno
07/08/2019 - 14:48