Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Final results of the competition (addendum) - Upravni uslužbenci diplomanti

Objava končnih rezultatov izbirnega postopka (dodatek) v računu EPSO kandidatov: 06/12/2021

Število kandidatov na seznamu: 153

Najmanjše število točk: 61​

Dodatek k seznamu bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov izbirnega postopka v računu kandidatov EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/373/19

Posodobljeno
08/12/2021 - 14:25