Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Končni rezultati izbirnega postopka - Strokovno-tehnični uslužbenci – infrastruktura informacijske tehnologije in storitve v oblaku

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 01/09/2021

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 31

Najmanjše število točk: 74​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Reference number: 
COM/TA/AST/02/20 - 6

Posodobljeno
02/09/2021 - 10:18