Skip to main content

Končni rezultati natečaja - Upravni uslužbenci diplomanti

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 20/04/2018

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 126

Najmanjše število točk: 52​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Reference number
EPSO/AD/338/17
Posodobljeno
28/11/2018 - 13:20