Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Končni rezultati natečaja - Upravni uslužbenci na področju obdavčenja

Objava rezultatov ocenjevalnega centra in končnega rezultata natečaja v kandidatovem računu EPSO: 17/07/2019

Število kandidatov na rezervnem seznamu: 44

Najmanjše število točk: 116,5​

Rezervni seznam bo objavljen na našem spletišču v približno enem mesecu po objavi končnih rezultatov natečaja v kandidatovem računu EPSO.

Reference number: 
EPSO/AD/363/18 - 2

Posodobljeno
19/07/2019 - 09:15