Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Nov model natečaja – trenutno stanje

Upravni odbor urada EPSO (ki ga sestavljajo naše institucionalne stranke) se je 21. junija sestal v Luxembourgu, da bi preučil predloge v zvezi z nadaljnjimi koraki za novi model natečaja urada EPSO. Upravni odbor se je s previdnostjo pozitivno odzval na predloge urada EPSO, vendar je izpostavil več vprašanj v zvezi z morebitnimi pravnimi tveganji, ki zahtevajo nadaljnji razmislek.

Upravni odbor je direktorico urada EPSO pooblastil za začetek razmisleka, v katerega se vključijo pravni svetovalec direktorice urada EPSO ter pravne službe Evropskega parlamenta, Evropske komisije, Sveta EU in Sodišča. Ta „pravni razmislek“ se bo začel čim prej, da pripravili dodatna pojasnila glede pravnih tveganj, in sicer najpozneje do naslednje seje upravnega odbora urada EPSO, ki je načrtovana za oktober 2022.

Medtem bo urad EPSO še naprej uvajal inovativne izbirne metode in postopke, da bi EPSO natečaji postali enostavnejši, krajši in dostopnejši za vse.

Posodobljeno
27/06/2022 - 09:23