Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – druga faza - Strokovnjaki za tehnično podporo strukturnim reformam držav članic

Seznanitev kandidatov z rezultati v njihovem računu EPSO: 01/04/2022

Približno število kandidatov, povabljenih v naslednjo fazo natečaja: 140

Talent Screener – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v naslednjo fazo natečaja: 30​

Reference number: 
EPSO/AD/391/21 - 1

Posodobljeno
06/04/2022 - 06:37