Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – druga faza - Upravni uslužbenci na področju zaščite eurokovancev pred ponarejanjem

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 24/10/2019

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 19

Preverjanje dodatnih sposobnosti (Talent screener): ni omejitve – vsi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, so povabljeni v ocenjevalni center.

Reference number: 
EPSO/AD/374/19 - 5

Posodobljeno
05/12/2019 - 14:37