Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – druga faza - Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – aplikacije za podatkovno znanost

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 20/06/2019

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 30

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 37​

Reference number: 
EPSO/AD/371/19 - 2

Posodobljeno
01/08/2019 - 16:49