Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – druga faza - Upravni uslužbenci na področju znanstvenih raziskav – jedrske raziskave in razgradnja

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO 20/06/2019

Število kandidatov, povabljenih v ocenjevalno fazo: 60

Preverjanje dodatnih sposobnosti – najmanjše število točk, potrebnih za povabilo v ocenjevalno fazo 35​

Reference number: 
EPSO/AD/371/19 - 6

Posodobljeno
01/08/2019 - 17:02