Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – prva faza

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 24/10/2017

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 125

Reference number: 
EPSO/AST/141/17 - 3

Posodobljeno
28/11/2018 - 13:20