Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – prva faza - Korektorji/jezikovni uredniki za italijanščino (IT)

Seznanitev kandidatov z rezultati (prvi del) v njihovem računu EPSO: 17/02/2022

Število kandidatov, povabljenih v naslednjo fazo izbirnega postopka (Preverjanje dodatnih sposobnosti): 465

Reference number: 
EPSO/AST/148/21 - IT

Posodobljeno
17/02/2022 - 08:56