Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – prva faza - Preiskovalci – Preiskave in operacije za boj proti goljufijam na področju odhodkov EU in boja proti korupciji

Seznanitev kandidatov z rezultati (prvi del) v njihovem računu EPSO: 17/12/2021

Število kandidatov, povabljenih v naslednjo fazo izbirnega postopka (Preverjanje dodatnih sposobnosti): 310

Reference number: 
EPSO/AD/394/21 - 1 (AD 7)

Posodobljeno
17/12/2021 - 14:17