Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – prva faza - Strokovnjaki za schengenski pravni red

Seznanitev kandidatov z rezultati (prvi del) v njihovem računu EPSO: 21/12/2021

Število kandidatov, povabljenih v naslednjo fazo izbirnega postopka (Preverjanje dodatnih sposobnosti): 85

Reference number: 
EPSO/AD/391/21 - 2

Posodobljeno
22/12/2021 - 07:33