Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – prva faza - Upravni uslužbenci na področju zaščite eurokovancev pred ponarejanjem

Objava rezultatov kandidatov v njihovem računu EPSO: 27/09/2019

Število kandidatov, sprejetih v naslednjo fazo pristopnih testov (Preverjanje dodatnih sposobnosti) 19

Reference number: 
EPSO/AD/374/19 - 5

Posodobljeno
09/10/2019 - 13:25