Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Rezultati pristopnih testov – prva faza - Upravni uslužbenci za digitalno forenziko

Seznanitev kandidatov z rezultati (prvi del) v njihovem računu EPSO: 17/01/2022

Število kandidatov, povabljenih v naslednjo fazo izbirnega postopka (Preverjanje dodatnih sposobnosti): 45

Reference number: 
EPSO/AD/395/21 - 1

Posodobljeno
18/01/2022 - 08:03