Skip to main content

Izbirni postopek za strokovne sodelavce za jezike in medkulturnost je zdaj odprt

Evropski parlament zaposluje strokovne sodelavce za jezike in medkulturnost za naslednje jezike: bolgarščino, francoščino, malteščino, slovaščino in švedščino.

Kandidati bodo zaposleni v plačilnem razredu AD 5, stopnja 1, za katerega osnovna plača znaša 5 130,98 evrov. Zadevna delovna mesta bodo v Luxembourgu (Luksemburg). Prijaviti se morate na platformi Apply4EP platform, rok za prijavo je 25. julij 2022 do 17:00 po luksemburškem času.

Več informacij o prijavi je na tej spletni strani.

Posodobljeno
29/06/2022 - 15:25