Skip to main content

Upravni strokovno-tehnični uslužbenec

Domain(s)
Podporno osebje
Referenca
ECDC/AST/2022/VAR-AA
Deadline
12/08/2022- 23:59
Lokacija/-e: 
Stockholm (Švedska)

Stopnja: 
AST-SC 1

Vrsta pogodbe