Skip to main content

Novi okvir kompetenc

Novi okvir kompetenc opredeljuje kompetence, ki so bistvene za učinkovito opravljanje nalog na določenem delovnem mestu, in zagotavlja pregledne informacije za izbirni postopek s pojasnitvijo pričakovanih lastnosti, ki jih morajo kandidati izkazati med posameznimi testi natečaja.

V nadaljevanju je več informacij o novih zahtevah glede splošnih kompetenc pri prihodnjih testih v ocenjevalnem centru.