Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Pogodbeni uslužbenci (stalni razpis CAST)

CAST Permanent je stalni izbirni postopek, s katerim lahko institucije, organi in agencije EU zaposlijo pogodbene uslužbence za delo na različnih strokovnih področjih.

CAST je izbirni postopek za izbor pogodbenih uslužbencev. Gre za časovno neomejen razpis, pri katerem se lahko kandidati prijavijo kadar koli.

Pogodbeni uslužbenci opravljajo začasne fizične ali upravno-administrativne podporne naloge ali se zaposlijo za pomoč na posebnih področjih, kjer ni dovolj uradnikov s potrebnim znanjem in izkušnjami.

Kadar se pojavijo potrebe po zaposlovanju, lahko institucije, organi in agencije EU iz podatkovne zbirke CAST izberejo več kandidatov, katerih kvalifikacije ustrezajo želenemu poklicnemu profilu.

Predizbrane kandidate se povabi na opravljanje različnih računalniško podprtih testov z vprašanji izbirnega tipa. Kandidati, ki uspešno opravijo prvi izbor, morajo opraviti še drugo fazo, ki vključuje razgovor in/ali druge oblike ocenjevanja. Za več informacij o izbirnih testih CAST obiščite našo stran z vzorčnimi testi.

Kandidati, ki uspešno opravijo vse stopnje izbirnega postopka, lahko prejmejo ponudbo za zaposlitev.

Pogodbeni uslužbenci se zaposlijo za določen čas za največ 6 let, in sicer običajno za krajše začetno obdobje od 6 do 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, odvisno od vrste delovnega mesta. V nekaterih agencijah, predstavništvih in delegacijah lahko zaposlenim za določen čas naknadno ponudijo pogodbo za nedoločen čas.

Dodatne informacije so na voljo v razdelku CAST s pogostimi vprašanji.

 

Funkcionalne skupine

Če želite sodelovati v izbirnem postopku CAST, vas pozivamo, da upoštevate vsa navodila, navedena v stalnem razpisu CAST za prijavo interesa. Za sodelovanje v postopku morate ustvariti račun EPSO ter v podatkovno zbirko aplikacije CAST vpisati svoje osebne podatke ter podatke o delovnih izkušnjah in izobrazbi.

Več informacij o prijavnem postopku je na voljo v razdelku Prijava.

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo na različnih delovnih mestih, za katera se zahtevajo različne stopnje kvalifikacij. Razvrščena so v štiri funkcionalne skupine:

I. Fizične naloge in upravno-administrativne podporne naloge
II. Pisarniške in tajniške naloge, naloge pisarniškega poslovanja in druge enakovredne naloge
III. Izvedbene naloge, naloge pri pripravi osnutkov, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge
IV. Upravno-administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne tehnične naloge

Kandidati, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje, se lahko prijavijo za eno ali več funkcionalnih skupin.

Celoten seznam splošnih in posebnih pogojev za prijavo interesa, ki veljajo za posamezni profil in funkcionalno skupino (jeziki, izobrazba in delovne izkušnje), je na voljo v posameznem razpisu za prijavo interesa

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije in Evropski urad za izbor osebja si prizadeva zagotoviti enake možnosti, obravnavo in dostop vsem kandidatom. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov.

 

Profili

CAST Permanent vsebuje različno število profilov v funkcionalnih skupinah I, II, III in IV. Kandidati se vedno prijavijo za profil in ne na določeno delovno mesto.

Spodaj je na voljo seznam stalnih profilov CAST. Kliknite posamezni razdelek in se seznanite z zahtevami. Prijavite se lahko za enega ali več profilov oziroma funkcionalnih skupin. Priporočamo vam, da izberete samo tiste profile in funkcionalne skupine, ki jim po izobrazbi in izkušnjah najbolj ustrezate.