Skip to main content

Pravila testnega centra Prometric

Kandidati se morajo v prostorih testnega centra ves čas vesti profesionalno, vljudno in spoštljivo. Kandidate pri vseh testiranjih nadzorujemo z video in avdiosnemalnimi napravami, z obhodi osebja in skozi opazovalno okno. Vodja testnega centra je pooblaščen, da s testiranja odslovi vsakega kandidata, ki krši pravila testnega centra, tudi zaradi žaljivega vedenja do vodje testnega centra in drugih kandidatov. Če kandidat med testiranjem prekrši katero od pravil, mora vodja testnega centra o tem obvestiti Prometric in naročnika testa. Prometric nato sam ali skupaj z naročnikom testa odloči o nadaljnjih ukrepih za kaznovanje kandidatovega vedenja, vključno z razveljavitvijo testa in/ali civilno oziroma kazensko tožbo.

 

ZAUPNOST VSEBINE TESTA/SISTEMA

 • Sistem za računalniško podprto testiranje, navodila, vsebina testa in anketni vprašalnik so neobjavljeno in zaupno gradivo v lasti Prometrica in/ali naročnika testa.
 • Sporočanje, objavljanje, reproduciranje, prenašanje kateregakoli dela izpita v kakršnikoli obliki, na kakršenkoli način (ustno, elektronsko, pisno itd.) in za kakršenkoli namen je strogo prepovedano.
 • VSAKO reproduciranje in razkritje gradiva bo imelo za posledico takojšnjo civilno ali kazensko tožbo zoper kandidata in osebo, ki ga pri tem usmerja ali z njim sodeluje.

 

PRIJAVA IN ODMORI V TESTNEM CENTRU

 • Kandidati lahko opravljajo test samo ob predložitvi izvirnika veljavnega uradnega osebnega dokumenta s kandidatovo sliko in podpisom. Veljavnost in dopustnost osebnih dokumentov vnaprej določi naročnik testa.
 • Kandidate pri vsakem vstopu v testni prostor pregledajo z detektorjem kovin.
 • Kandidati morajo pri vsakem vstopu v testni prostor zavihati hlačnice nad gleženj, izprazniti vse žepe in jih obrniti navzven, zavihati rokave nad zapestje.
 • Očala je treba sneti, da se lahko vizualno preveri, ali ne vsebujejo snemalne naprave. Večje kose nakita, ki bi lahko vsebovali snemalno napravo, je treba sneti in shraniti v garderobno omarico.
 • Testiranje lahko vključuje načrtovane ali nenačrtovane odmore, kakor določi naročnik testiranja. Kandidati se morajo podpisati ob vsakem izhodu iz testnega prostora.
 • Vodja testnega centra obvesti kandidate o tem, kaj je v odmoru dovoljeno, predvsem ali je dovoljen dostop do garderobnih omaric in uporaba v njih shranjenih mobilnih telefonov in zapiskov. Vsak kandidat mora vodjo testnega centra obvestiti, še preden med odmorom vzame v omarici shranjene predmete, tudi zdravila. Ponavljajoče se in daljše odsotnosti iz testnega prostora bodo sporočene naročniku testa.
 • Kandidati morajo pri vrnitvi z odmora v testni prostor brez izjeme opraviti vse varnostne preglede, pokazati veljaven osebni dokument, se podpisati in na zahtevo naročnika testa dati prstni odtis.

 

Prepovedani predmeti in vedenje kandidatov v testnem centru

 • Orožja v testni center Prometric ni dovoljeno vnašati.
 • Nedovoljenih osebnih predmetov v testni prostor ni dovoljeno vnašati. Ti predmeti med drugim vključujejo: zunanja oblačila, pokrivala, hrano, pijačo, denarnico, ročno torbico, aktovko, zvezke, uro, mobilni telefon, elektronske naprave, nosljive tehnološke naprave.
 • Pisni zapiski, objavljeno gradivo in drugi testni pripomočki so v testnem prostoru strogo prepovedani, razen kadar jih dovoli naročnik testa. Osebje testnega centra bo glede dovoljenih predmetov upoštevalo veljavno prakso stranke.
 • Pisne zapiske in elektronske naprave, najdene v testnem prostoru, bo vodja testnega centra zasegel.
 • V testnem prostoru so dovoljeni samo mehki ušesni čepki (brez žic ali vrvic) in robčki, ki jih zagotovi testni center.
 • Kandidati morajo po koncu testiranja vrniti vse gradivo, ki so ga dobili od vodje testnega centra. Kandidati morajo vrniti uporabljeni konceptni list, preden jim vodja testnega centra med testiranjem da novega.
 • Kandidati morajo lažja oblačila, ki jih snamejo zaradi udobja, denimo pulover, suknjič, šal itd., obesiti na naslonjalo svojega sedeža, nikakor ne položiti v naročje ali na računalnik. Zunanjih oblačil, denimo plašč, dežni plašč, parke itd., v testni prostor ni dovoljeno vnašati.
 • Pogovarjanje z drugimi kandidati v izpitnem prostoru ter gledanje v njihove zaslone, testno gradivo in pisne zapiske je strogo prepovedano.

 

Opomba: V primeru spora imajo prakse stranke/naročnika testa prednost pred temi pravili.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti: Ta pravila je določil Prometric. Urad EPSO zanje ni odgovoren in njihova vsebina se lahko spremeni.