Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Testi EPSO

Natečaji urada EPSO ali izbirni postopki vključujejo vrsto testov, namenjenih ocenjevanju splošnih in posebnih kompetenc.

Glavni koraki

  • Pripustitev k natečaju – ocena pogojev za pripustitev k natečaju in minimalnih zahtev.
  • Izbor na podlagi kvalifikacij (Talent screener) – samo pri natečajih za specializirane profile. Kandidati morajo v prijavi navesti vse svoje poklicne spretnosti, izkušnje in kvalifikacije, ki jih bo nato ocenila natečajna komisija.
  • Računalniško podprti testi z vprašanji izbirnega tipa – testi besednega, številčnega in abstraktnega sklepanja, pri nekaterih natečajih za specializirane profile pa se preverjajo tudi kompetence z zadevnega področja. Opravljanje testov se običajno izvaja z nadzorom na daljavo in/ali v enem od svetovnih testnih centrov. Kandidati morajo teste opravljati v določenem obdobju testiranja.
  • Stopnja ocenjevalnega centra – zadnja faza preverjanja splošnih kompetenc in kompetenc z zadevnega področja. Člani natečajne komisije z različnimi testi ocenjujejo znanja in spretnosti, kot so analitično mišljenje in reševanje problemov, sporazumevanje, prednostno razporejanje in organizacija dela ter kakovost in učinkovitost. Za oceno kompetenc se upošteva pet sider. Testi v ocenjevalnem centru so organizirani v elektronski obliki (na daljavo) in običajno potekajo na različne datume. Urad EPSO bo za natečaje, objavljene v letu 2023, uporabljal nov okvir kompetenc. Več o njem lahko preberete tukaj: Začetek preoblikovanja urada EPSO | EU Careers (europa.eu)

Če želite izvedeti več o izbirnih postopkih urada EPSO, lahko preverite tudi stran Testi EPSO: miti in dejstva.

Vrste testov

V nadaljevanju je za vsak profil na voljo seznam povezanih testov in nekaj vzorcev vprašanj, s katerimi bo kandidat morda soočen.