Skip to main content

Enake možnosti, raznolikost in vključevanje

Večje družbeno sprejemanje, boj proti predsodkom in izpostavljanje prednosti, ki nam jih prinaša raznolikost, so med glavnimi cilji Evropske unije.

Evropski urad za izbor osebja si prizadeva ponuditi enake možnosti in dostop vsem kandidatom ne glede na njihovo raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost manjšini, rojstvo, invalidnost, starost, spolno identiteto ali katero koli drugo značilnost.

Izbirni postopki urada EPSO so zasnovani tako, da so jasni, pregledni in dostopni vsem kandidatom. Cilj je, da se vsem zagotovijo enake možnosti, da pokažejo svoje kompetence ter znanja in spretnosti. V ta namen EPSO opredeljuje in odpravlja dejavnike, ki bi to preprečevali, morebitne predsodke in nevarnost diskriminacije.

Urad EPSO je zavezan privabljanju nadarjenih oseb iz različnih okolij. Prizadeva si za povečanje raznolikosti nabora talentov EU, zato da bi javna uprava EU odražala raznolikost državljanov, ki jih zastopa in jim služi.

Ali imate težave z dostopnostjo? Uradu EPSO zagotovite povratne informacije, da bo lahko izboljšal dostopnost svojih komunikacijskih in izbirnih postopkov. Če imate težave pri dostopu do nekaterih delov tega spletišča in/ali dokumentov, se obrnite na nas. Odgovorili vam bomo takoj, ko bo mogoče.

Ali zaradi invalidnosti ali zdravstvenih težav potrebujete posebne prilagoditve izbirnih testov EPSO? Več informacij je na voljo na desni strani, v razdelku s pomembnimi informacijami.