Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Naslednji koraki

Kandidati, ki uspešno opravijo izbirni postopek, so uvrščeni na rezervni seznam, na katerem vse institucije EU neposredno poiščejo kadre za svoja prosta delovna mesta. V nadaljevanju je na voljo več informacij o tem, kaj sledi.

 • Število zaposlenih v institucijah EU je sorazmerno z njihovo velikostjo in vlogo.
 • Ko se sprosti delovno mesto, institucija preveri profile uspešnih kandidatov na seznamu in izbere kandidata, ki najbolj ustreza njenim potrebam (denimo po izobrazbi, delovnih izkušnjah in znanju jezikov).
 • Lahko se zgodi, da več institucij oziroma služb povabi kandidata na razgovor (pri seznamih, ki veljajo za vse institucije).
 • Iz praktičnih razlogov kandidati še pred sprejetjem odločitve o zaposlitvi opravijo tudi zdravniški pregled.
 • Kandidat ima pravico, da ponudbo odkloni, ni pa zajamčeno, da bo dobil novo ponudbo, preden bo rezervni seznam prenehal veljati. 
 • Kadrovski predpisi določajo, da imajo uradniki, ki že delajo v institucijah, pri zaposlovanju prednost pred uspešnimi kandidati na seznamu.
 • Posodabljajte sproti vse osebne podatke v svojem računu EPSO.
 • Naložite svoj življenjepis (zaželeno v obliki Europass) in ga redno posodabljajte (zavihek Naloži življenjepis/Upload CV).
 • Življenjepisa ne pošiljajte neposredno institucijam. Institucije imajo vpogled v bazo uspešnih kandidatov in lahko vidijo vaš življenjepis, spričevalo kompetenc in informacije o vaši razpoložljivosti.
 • Urad EPSO lahko zaprosite (uporabite kontaktni obrazec), da zabeleži čas vaše morebitne nerazpoložljivosti. Veljavnost rezervnega seznama se zaradi tega ne podaljša.
 • Če želite shraniti kopijo svoje celotne prijave (tudi korespondenco z uradom EPSO), jo čim prej shranite in/ali natisnite, saj sistem hrani korespondenco v vašem računu le omejen čas.
 • Rezervni seznam je baza podatkov o profilu, kompetencah in razpoložljivosti vseh uspešnih kandidatov posameznega izbirnega postopka.
 • Uvrstitev na rezervni seznam ne jamči tudi zaposlitve, toda povprečno 50 % kandidatov se v 7 mesecih zaposli v institucijah.
 • Rezervni seznami navadno veljajo eno leto (tri leta za specialiste), glede na potrebe institucij lahko urad EPSO veljavnost tudi podaljša. Odločitev o tem navadno sprejme nekoliko pred iztekom veljavnosti seznama in jo objavi na spletišču EU Careers.
 • Seznam začne veljati s trenutkom, ko so uspešni kandidati obveščeni o uvrstitvi na rezervni seznam. Podatek o začetku veljavnosti seznama je objavljen na strani z rezervnimi seznami.
 • Morebitna zamuda pri objavi seznama na strani z rezervnimi seznami ne vpliva na postopek zaposlitve.
 • Če ste prejeli uradno ponudbo kadrovske službe institucije, potem ko je seznam že prenehal veljati, se postopek še vedno lahko nadaljuje.
 • Ob zaključku poskusne dobe bo uradnik na poskusnem delu bodisi imenovan v naziv bodisi odpuščen. Urad EPSO ne more nikogar znova uvrstiti na rezervni seznam.
 • Institucije imajo določene kvote kandidatov, ki jih lahko zaposlijo s seznama. Te informacije poznajo samo urad EPSO in institucije EU.
 • Kvote se določijo glede na kadrovske potrebe posamezne institucije v določenem obdobju.
 • V obdobju, ko se uporabljajo kvote, morajo zadevne institucije odobriti zaposlitev kandidatov s strani druge institucije.
 • Kvota navadno velja tri ali šest mesecev (pri nekaterih natečajih za specializirane profile) od objave rezervnega seznama, ob odobritvi zadevnih institucij pa tudi dlje.
 • Sistem prostih delovnih mest omogoča kandidatom ogled prostih delovnih mest, na katera se nanaša(jo) natečaj(i), ki so ga/jih uspešno opravili. Na ta delovna mesta se lahko prijavijo, dokler velja njihov rezervni seznam.
 • Za objavo prostih delovnih mest v kandidatovem računu EPSO so odgovorne institucije EU. Institucije tudi odločijo, kateri rezervni seznami ustrezajo posameznim delovnim mestom.
 • Institucije niso dolžne ponuditi svoja delovna mesta vsem oziroma delu uspešnih kandidatov.
 • Če za posamezni rezervni seznam uspešnih kandidatov veljajo zaposlitvene kvote, kandidati lahko vidijo prosta delovna mesta, šele ko kvote ne veljajo več.
 • Ko institucije objavijo prosta delovna mesta, se v vašem računu EPSO na strani s pregledom prijav pod ustreznim natečajem pojavi gumb „Prikaži prosta delovna mesta/Show Vacancies“. 
 • S klikom se odpre seznam prostih delovnih mest skupaj s kodo in nazivom posameznega delovnega mesta ter imenom institucije, ki mesto razpisuje.
 • S klikom na prosto delovno mesto na seznamu si lahko ogledate podrobne informacije o kraju zaposlitve in delovnih nalogah ter kontaktne podatke.
 • Račun EPSO redno pregledujte, saj institucije objavljajo prosta delovna mesta ves čas, rok za prijavo pa je lahko zelo kratek. Obvestil o novo objavljenih delovnih mestih sistem ne pošilja samodejno. 
 • Če se nameravate prijaviti za delovno mesto, preverite, ali izpolnjujete pogoje in ste posodobili svoj življenjepis; v spremnem pismu navedite naslov ustreznega razpisa.
 • Opozarjamo, da nekatere objave prostih delovnih mest pri Evropski komisiji sicer lahko ustrezajo vaši kategoriji na rezervnem seznamu (npr. AST-SC, AST in AD), vendar vseeno ne izpolnjujete pogojev za prijavo. Če je na primer razpisano delovno mesto na ravni AST3, vi pa ste uvrščeni na rezervni seznam za AST1, potem pogojev za prijavo ne izpolnjujete.
 • Morebitna vprašanja o izpolnjevanju pogojev in drugih vidikih razpisanega delovnega mesta ali o postopku zaposlovanja pošljite kadrovski službi na kontaktni naslov, naveden v razpisu delovnega mesta.
 • Prijavo na prosto delovno mesto pošljite neposredno zadevni instituciji in ne uradu EPSO, saj postopek zaposlitve v celoti vodi institucija.
 • Spletišče Europa vsebuje pregled vseh institucij, organizacij in agencij EU.
 • Za več informacij si oglejte seznam institucij EU, za katere EPSO izbira osebje, in povezave na njihove zaposlitvene strani.
 • Morebitna vprašanja o določenem prostem delovnem mestu pošljite kadrovski službi na kontaktni naslov, naveden v razpisu delovnega mesta.
 • Kontaktirajte nas, če imate vprašanja glede nadaljnjih postopkov ali svoje razpoložljivosti za pričetek dela.

Opozarjamo, da je pravni okvir za posamezni izbirni postopek določen v razpisu natečaja in pravilih za javne natečaje. Ta stran vsebuje zgolj dodatna navodila.