Skip to main content
Logotip Evropske komisije

Angela Heberling

Picture of Angela Heberling

Angela je začela kariero v evropskih institucijah v oddelku za okolje pri Evropski komisiji julija 1993. Po dveh letih se je posvetila vprašanjem človeških virov in nadaljevala kariero v službi za zaposlovanje Evropske komisije, ki je bila pozneje vključena v Evropski urad za izbor osebja (EPSO). V uradu EPSO je zasedala različna delovna mesta: delala je kot članica projektne skupine za izvajanje razvojnega programa EPSO, vodja urada za upravljanje izbora, odgovornega za spremljanje vseh natečajev in izborov, vodja enote za e-izbor in razvoj testov ter nazadnje kot vodja enote za načrtovanje in usklajevanje. Novembra 2020 je postala še namestnica direktorice urada EPSO.

Angela je poročena in ima dva otroka.